fbpx

Projekt budżetu na miarę trudnych czasów

Budżet czasu kryzysu i projekt na trudne czasy to najczęstsze określenia projektów budżetu na przyszły rok we wszystkich polskich samorządach. Stworzenie starachowickiego projektu budżetu na 2023 rok było nie lada wyzwaniem, ale cel udało się zrealizować. Budżet jest zrównoważonym planem wydatków i dochodów, w którym nie brakuje istotnych zadań inwestycyjnych. Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek zapowiada, pomimo trudnych dla samorządów czasów, świadczenie usług publicznych na wysokim poziomie, przy utrzymaniu stabilnej sytuacji finansowej miasta.

- To niewątpliwie najtrudniejszy budżet, jaki przyszło przygotować dla naszego miasta w ostatnich 8 latach. Idą trudne czasy dla samorządów, a zmiany podatkowe, które zafundowali nam rządzący, sprawiają, że coraz trudniej spiąć finanse miast i gmin. Podobnie jest również w Starachowicach. Decyzje centralne ograniczyły finansowe możliwości samorządów. Wpływy maleją, a wydatki rosną w niesamowicie szybkim tempie. W efekcie samorządowcy są zmuszeni do podejmowania niepopularnych decyzji, jak podnoszenie podatków, opłat czy ograniczenie zatrudnienia i cięcie kosztów. Ugrupowanie rządzące nas samorządowców uznaje najwyraźniej jako kolejne ugrupowanie opozycyjne, z którym należy walczyć. Szkoda, bo cierpią na tym mieszkańcy – podkreślał Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek podczas wtorkowej konferencji prasowej dotyczącej projektu budżetu Gminy Starachowice na rok 2023.

Projekt został już skierowany do biura Rady Miejskiej i Regionalnej Izby Obrachunkowej.

- Projekt budżetu na rok 2023 powstał w oparciu o analizy danych historycznych oraz założenia wynikające z określonych dokumentów, w tym takich jak decyzja Ministra Finansów informująca o przyznanych Miastu Starachowice kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, o planowanych dochodach gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, a także informacja otrzymana ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na temat przyznanych Gminie Starachowice kwotach dotacji z budżetu państwa czy wreszcie informacje o założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa. Na kształt projektu wpływ miały dane historyczne dotyczące tendencji w ściągalności podatków i opłat lokalnych, a także harmonogram spłat rat pożyczek, kredytów oraz prognozy dotyczącej wysokości obsługi długu (odsetek). Projekt budżetu przygotowany został przy trudnej do przewidzenia przyszłej sytuacji makroekonomicznej kraju, w okresie konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy - czytamy w uzasadnieniu do przedłożonego projektu budżetowego.

img 0003

Zrównoważony projekt budżetu

Prezydent Miasta Marek Materek zwrócił uwagę na największe problemy przy tworzeniu przyszłorocznego budżetu.

- Chodzi przede wszystkim o zachowanie równowagi między dochodami a wydatkami bieżącymi. Mniejsze wpływy z podatku PIT, wyższe o kilka milionów złotych wydatki na energię elektryczną, paliwo, płace - wszystko to musieliśmy uwzględnić przy konstrukcji budżetu na 2023 rok. Tu pojawia się wyrwa, która może wynieść około 8 milionów złotych. I to pomimo tego, że w budżecie założyliśmy wzrost przychodu z podatku od nieruchomości o około 3 miliony złotych. W przypadku średniej wielkości mieszkania, roczny wzrost podatku wyniesie około 5 złotych - dodał prezydent.

- Na wydatki bieżące w budżecie brakuje około 8 milionów złotych. Wiąże się to z faktem, iż dochody nie rosną proporcjonalnie do wydatków. Nasze dochody są stosunkowo niższe niż wydatki, które musimy ponosić. Jest to związane z decyzjami, na które nie mamy wpływu, czyli m.in. ze wzrostem kosztów energii czy wzrostem najniższego wynagrodzenia. Dlatego większość polskich samorządów w tym i kolejnym roku będzie przyjmowała budżet z ujemną nadwyżką operacyjną. Oczywiście w trakcie roku wszystko się może zmienić i ze swojej strony mogę zapewnić, że będziemy się starać, aby ten poziom był jak najniższy, a być może nawet dodatni. Na to składa się jednak wiele czynników zewnętrznych – tłumaczyła Skarbnik Miasta Beata Pawłowska.

Projekt budżetu Starachowic na 2023 rok zakłada dochody budżetowe na poziomie 297 milionów złotych, z czego dochody majątkowe szacowane są na wartość 83 milionów złotych. Gmina planuje w przyszłym roku wydatki w wysokości 350 milionów złotych. Wydatki majątkowe mają wynosić 128 milionów złotych.

- Utrzymujemy wysoki poziom nakładów na inwestycje, dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym: europejskim, krajowym i norweskim – potwierdził prezydent Marek Materek, który podczas spotkania z mediami zapowiadał zarówno nowe inwestycje, jak i kontynuację już rozpoczętych.

img 0022

Inwestujemy i kontynuujemy działania

Jedną z takich inwestycji będzie modernizacja Stadionu Miejskiego u zbiegu ulic Radomskiej i Szkolnej. Nowy obiekt ma służyć zarówno piłkarzom, jak i lekkoatletom i w znaczący sposób przyczynić się do rozwoju bazy sportowej w mieście.

W zakresie mieszkalnictwa nowy rok przyniesie kontynuację podjętych już działań. W tym roku Gmina Starachowice rozpoczęła budowę budynku wielorodzinnego przy Alei Świętego Jana Pawła II, gdzie planowo ma powstać 39 nowych mieszkań na wynajem. Trwa również budowa 100 mieszkań komunalnych przy ulicy Kościelnej. Realizacja tej inwestycji ma przyczynić się do likwidacji osiedla budynków i socjalnych na osiedlu Bugaj oraz uwolnienia terenów w strefie przemysłowej pod nowe miejsca pracy.

koscielna

Na liście przyszłorocznych inwestycji nie brakuje oczywiście inwestycji drogowych służących poprawie bezpieczeństwa i modernizacji istniejących dróg oraz ulic.

- Już teraz budujemy rondo u zbiegu Moniuszki i Nowowiejskiej, a także prowadzimy prace inwestycyjne na ulicach: Ustronie, Słowackiego, Spokojną i remontujemy ulice Słoneczną, Mickiewicza, Duboisa czy Śląską. Wkrótce ruszamy z budową kolejnych ulic na osiedlu Lubianka. W przyszłym roku zakończymy prace związane z zagospodarowaniem otoczenia zbiornika wodnego Lubianka. Zyskamy nową, przyjazną przestrzeń dla mieszkańców Starachowic – zapowiada prezydent.

img 9928

Kolejny rok przyniesie również kontynuację działań związanych z zagospodarowaniem otoczenia zbiornika Pasternik. Jedna z wizytówek krajobrazowych Starachowic pięknieje z każdym dniem. Trwające prace na grobli mają zmienić to miejsce w kolejną przestrzeń przeznaczoną do wspólnych rodzinnych spacerów.

- Przed nami także budowa mostu na rzece Kamiennej i zagospodarowanie północnej linii brzegowej. W przyszłym roku przewidujemy również zakończenie prac związanych z budową centrum komunikacyjnego Starachowice Dolne – dodaje prezydent.

Bezpłatna komunikacja utrzymana

Wprowadzona 1 kwietnia 2022 roku bezpłatna komunikacja publiczna dla mieszkańców naszego miasta zostaje utrzymana. Osoby płacące podatki w Starachowicach wciąż będą mogły bezpłatnie poruszać się po mieście przy użyciu nowoczesnego taboru autobusowego. Dla miłośników turystyki rowerowej i komunikacji na „dwóch kółkach” miasto planuje dalszy rozwój systemu ścieżek rowerowych. W przyszłym roku rowerowa mapa Starachowice wzbogaci się o kolejne kilometry.

pasternik

- Budujemy kolejne ścieżki rowerowe, ale planujemy również uruchomienie systemu roweru miejskiego składającego się ze 120 rowerów, w tym 90 elektrycznych. To kolejne udogodnienie dla naszych mieszkańców, którzy do szkoły i pracy będą mogli dostawać się na swoich rowerach – przyznał prezydent.

2023 rok będzie kolejnym rokiem realizacji zadań w ramach projektu „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (85%) oraz budżetu państwa (15%). Kluczowymi zadaniami w tym projekcie jest stworzenie Eko-Szkoły, a także przebudowa Pałacyku i zagospodarowanie jego otoczenia.

Stuletni „Pałacyk” wciąż zmienia swoje oblicze. Dzięki inwestycji, na które Gmina Starachowice pozyskała zewnętrzne dofinansowanie, niszczejący od lat obiekt ma szansę odzyskać dawny blask i ponownie stać się tętniącym życiem miejscem spotkań. Młodzi ludzie zyskają w nim nową przestrzeń do rozwijania przedsiębiorczości.

palacyk

Lista inwestycji


reklama


Przyszłoroczny projekt budżetu Gminy Starachowice zakłada realizację zarówno zadań rocznych, jak i kontynuację zadań wieloletnich. Na liście jednorocznych inwestycji znajduje się między innymi wykonanie ulicy Sztolni, dalsze prace przy budowie alejek cmentarnych, doświetlenie przejść dla pieszych czy dalsza rozbudowa sieci elektrycznej oświetlenia miejskiego na terenie miasta.

Gmina Starachowice planuje dalszą modernizację dróg na terenie miasta. Planowane są wydatki na realizację tego zadania w wysokości prawie 12 milionów złotych. W kwocie tej uwzględnione jest dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych wynoszące blisko 10 milionów złotych. W 2023 roku planowana jest przebudowa ulic: Kapitana Mariańskiego, Wąsika – Kowalskiego, Porucznika Robota czy Ignacego Zaczkiewicza.

img 6389

W przyszłym roku ruszy budowa hali sportowej wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 6 w Starachowicach. Jedna z najmniejszych placówek prowadzonych przez gminę zyska dobrą bazę do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego. Na realizację tego zadania planuje się w 2023 roku kwotę w wysokości prawie 9 milionów złotych, w tym planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych wynosi ok. 5,9 mln zł, a dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosi ok. 926 tys. zł.

park

Kolejne 15 milionów złotych zostanie przeznaczone na kontynuację zadania rewitalizacyjnego. - Przebudowane zostaną wnętrza Parku Kultury. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zakończymy generalny remont i kompleksową termomodernizację trzech budynków wielorodzinnych w sercu starachowickiej rewitalizacji w Kolonii Robotniczej – podkreśla Prezydent Marek Materek.

Zadania wieloletnie

Jeszcze większy jest katalog planowanych w 2023 roku wydatków na zadania inwestycyjne wieloletnie. Gmina Starachowice będzie kontynuować zadanie służące poprawie komunikacji publicznej poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego, a także rozbudowie drogi wojewódzkiej DW 744.

autobusy

Mieszkańcy Starachowic powinni doczekać się również kolejnego etapu modernizacji pasażu Staffa, przebudowy ulic Sadowej, Kanałowej, Chopina, Pileckiego, Radoszewskiego i Bocznej czy budowy łącznika między ulicami Kościelną a Zacisze. Przed nami kolejny etap modernizacji targowiska miejskiego, a także dalsze prace czy zwiększeniu dostępności e-usług dla miasta. Projekt budżetu przewiduje ponadto budowę centrum opiekuńczo-mieszkalnego, wykonanie skweru dla seniora przy ulicy Zakładowej, budowę tężni solankowej na osiedlu Wzgórze czy przeznaczenie kwoty 100 tysięcy złotych na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla elementów obszaru dawnego Wierzbnika pozwalających na jego rewitalizację i zachowanie dziedzictwa kulturowego w związku z rozpoczynającymi się w przyszłym roku obchodami 400-lecie Wierzbnika.

Dalszej rozbudowie i przebudowie zostanie poddana infrastruktura sportowa na terenie miasta. 250 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na wykonanie wyciągu wakeboardowego i narciarstwa wodnego na Lubiance, a prawie 300 tysięcy złotych zaplanowane zostało na budowę skateparku na Placu pod Skałkami.

img 0018

UMS

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media