fbpx

Inicjatywy lokalne zmieniają przedszkola i szkoły

Starachowickie placówki oświatowe coraz chętniej inwestują w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych. Do szkół i przedszkoli trafia nowoczesny sprzęt multimedialny, nowe zabawki, a wysłużone mebelki zastępują nowe. Możliwości i pomysłów jest wiele, tym bardziej, że przed nami kolejna edycja programu.

pm nr 6 2

Program Inicjatyw Lokalnych w Starachowicach funkcjonuje od 2015 roku i zakłada współrealizację zadań inwestycyjnych przez gminę oraz mieszkańców. Zgodnie z regulaminem programu, w jego ramach mogą być realizowane zadania publiczne wymienione w art.19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie należącym do zadań gminy.

Przedsięwzięcia te sprzyjają rozwojowi wspólnot oraz społeczności lokalnych i obejmują: budowę, rozbudowę, przebudowę lub modernizację dróg, chodników, ciągów pieszo-jezdnych, budynków oraz obiektów architektury, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz małej architektury, placów zabaw i terenów rekreacyjnych, oświetlenie ulic i skwerów.

Gmina oraz jej mieszkańcy współfinansują realizowane przedsięwzięcia - 70% wartości finansowej zadania ponosi gmina, natomiast pozostałe 30% uiszcza wnioskodawca.

sp 13 2

W ciągu minionych 7 lat, w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych wykonanych zostało lub jest w trakcie, ponad setka mniejszych i większych przedsięwzięć. Zdecydowany prym w tych działaniach wiodą starachowickie przedszkola i szkoły.

Coraz aktywniejsze w realizacji inwestycji bądź zakupów są Rady Rodziców działające przy miejscowych placówkach oświatowych. Tylko w edycji PIL-u na rok 2022 do realizacji zgłoszonych zostało 13 wniosków dotyczących placówek oświatowych oraz jeden przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Oddział w Kielcach.

W ramach tegorocznej edycji PIL-u m.in. Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kubusia Puchatka wzbogaciło się o szafy wnękowe zamontowane w dwóch salach lekcyjnych, które są wykorzystywane do przechowywania pomocy dydaktycznych. Koszt zadania to 6 396,00 zł - wkład wnioskodawcy, czyli Rady Rodziców wyniósł 1 918,00 zł, natomiast udział Gminy to 4 477,20 zł.

mbp 2

Społeczność Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 6 do realizacji w ramach PIL-u zgłosiła zadanie pn.: Zakup monitora interaktywnego wraz z laptopem. Koszt urządzenia to 9 788,00 zł - wkład wnioskodawców to 2 936,40 zł, natomiast z gminnego budżetu na ten cel przekazano 6 851,60 zł.

Z kolei w Szkole Podstawowej nr 13 stare komputery zastąpione zostały nowoczesnymi terminalami z 22-calowymi monitorami i dostępem do szybkiego internetu. Takie rozwiązanie powoduje, że sprzęt ten nie starzeje się, a oprogramowanie jest przechowywane na serwerze. Koszt zakupu całego wyposażenia wyniósł 33 tys. zł. Z budżetu gminy na ten cel przekazano 70% wartości tj. 23 100 zł, natomiast wnioskodawca, czyli Grupa Inicjatywna Rodziców i Uczniów przekazała pozostałe 30% tj. 9 900 zł.

pm nr 2 1

Oprócz szkół i przedszkoli do programu chętnie włączają się organizacje i stowarzyszenia. Autorem projektu zakładającego wymianę regałów w Filii nr 6 Biblioteki Publicznej im. A. Dygasińskiego było Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Oddział w Kielcach. Za 20 000 zł zakupiono nowe regały na książki, wymagane 30% to wkład wnioskodawcy, natomiast pozostałe 70% pochodziło z gminnego budżetu.


reklama


Wnioski do kolejnej edycji Programu Inicjatyw Lokalnych składać należy na początku roku. Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są w zakładce: Program Inicjatyw Lokalnych.

pm nr 6 1

UMS

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media