fbpx

We wtorek dyskusja publiczna

Do końca miesiąca trwają konsultacje społeczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Nowowiejska". We wtorek (14 marca) w sali konferencyjnej "Olimpia" odbędzie się dyskusja publiczna nad opracowanym projektem. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16.00. Zapraszamy!

Gmina Starachowice wyłożyła do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego umownie jednostką „Nowowiejska” na obszarze miasta Starachowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowy projekt dostępny jest na stronie internetowej urzędu: //bip.um.starachowice.pl/ w zakładce Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne → Projekty w trakcie opracowania → Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki zwanej umownie „Nowowiejska” oraz w Portalu Informacji Przestrzennej miasta Starachowice pod adresem www.voxly.pl/starachowice wybierając zakładkę „Konsultacje”.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Do 31 marca 2023 r. mogą Państwo zapoznać się z projektem planu i składać ewentualne uwagi do przygotowanego opracowania w formie tradycyjnej, jak również poprzez specjalnie przygotowaną platformę informacji przestrzennej miasta Starachowice. Na wszelkie pytania dotyczące rozwiązań przyjętych w planie odpowiedzi udzielą Państwu pracownicy Referatu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Starachowicach pok. 204 i 202.

Link do konsultacji: Konsultacje-Nowowiejska

nowowiesja2

Uwagi do końca marca

Wnioski i uwagi należy składać w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2023 r., w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice lub korespondencyjnie na jego adres.


reklama


- Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starachowice, uchwalonego Uchwałą Nr XII/12/2021 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 listopada 2021 r., obszar objęty uchwałą intencyjną w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zlokalizowany jest na terenie jednostek urbanistycznych: 28 Starachowice Górne i 27 Górniki. Dominującym przeznaczeniem – zgodnie z studium – jest strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach zieleni, przeznaczenie uzupełniające stanowią: strefa zabudowy usługowej, strefa zieleni i wód powierzchniowych oraz strefa zabudowy mieszkaniowej mieszanej: jednorodzinnej, wielorodzinnej. Przeprowadzona analiza zasadności przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu wykazała, że pozwoli to na rozwój budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w tym obszarze między innymi poprzez wyznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową oraz zorganizowanie i dostosowanie układu komunikacyjnego do obecnych potrzeb z uwzględnieniem zmian wynikających z rozwiązań przyjętych w studium. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowowiejska” w granicach objętych uchwałą intencyjną będzie nawiązywać również do planów miejscowych zlokalizowanych w sąsiedztwie, czyli: m.p.z.p. „Podlesie” i m.p.z.p. „Południe” - czytamy w uzasadnieniu do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego umownie jednostką "Nowowiejska".

Zapraszamy na spotkanie

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 14 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, Sala Olimpia, o godz. 16:00.

W trakcie spotkania projektant planu omówi główne założenia i wyniki prac projektowych, a także uzasadni przyjęte rozwiązania. Na spotkaniu na pytania odpowiadać będą pracownicy Referatu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego oraz główny projektant planu.

- Wtorkowa dyskusja będzie okazją do odpowiedzi na pytania dotyczące przyjętych rozwiązań. Będzie można przedyskutować założenia projektu, a także omówić propozycje ewentualnych korekt w projekcie i zakres możliwych zmian - zapewniają pracownicy Urzędu Miejskiego. 

UMS

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media