fbpx

Konkursy na dyrektorów szkół i przedszkoli

20 marca (poniedziałek) upływa termin składania ofert w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora placówek oświatowych w Starachowicach. Prezydent Miasta ogłosił konkurs na stanowiska dyrektora w dwóch Przedszkolach Miejskich nr 14 i nr 15 oraz Szkoły Podstawowej nr 2 i nr 6.

Przed nami kolejne konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora w starachowickich placówkach oświatowych. Tym razem Prezydent Miasta przeprowadzi konkurs w dwóch przedszkolach i dwóch szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Starachowice.

 Konkursy dotyczą wyłonienia kandydatów na dyrektorów:

- Przedszkola Miejskiego nr 14 im. Jana Brzechwy w Starachowicach, ul. Graniczna 10,

- Przedszkola Miejskiego nr 15 w Starachowicach, ul. Na Szlakowisku 7b,

- Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Starachowicach, ul. Ostrowiecka 134,

- Szkoły Podstawowej nr 6 im. Obrońców Westerplatte w Starachowicach, ul. Stanisława Moniuszki 117.

 

>>> ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA <<<

33

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2021r. poz. 1449, z późn.zm.).


reklama


Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać między innymi:

  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu,

  2. koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły,

  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o: - stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo - stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.

Oferty należy składać w terminie do 20.03.2023 r. do godziny 15.00 w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora …............” lub wysłać na adres: Urząd Miejski w Starachowicach, 27 – 200 Starachowice, ul. Radomska 45.

Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego. W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Starachowice, która po zakończeniu prac ulega rozwiązaniu. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na piśmie.

pm22

UMS

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media