fbpx

Lubianka z regulaminem! Sprawdź co można, a czego nie

Prace nad zalewem Lubianka zmierzają ku końcowi, oficjalne otwarcie wyremontowanego zbiornika już przed tegorocznymi wakacjami. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej która odbędzie się w czwartek 25 maja radni będą podejmowali uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kąpieliska.

Poniżej prezentujemy projekt regulaminu:

KORZYSTANIA Z AKWENU WODNEGO „LUBIANKA” PRZY ULICY POŁUDNIOWEJ W STARACHOWICACH

Zbiornik wodny ”LUBIANKA” zlokalizowany przy ulicy Południowej w Starachowicach wraz z przyległymi terenami rekreacyjnymi o łącznej powierzchni 40 ha jest własnością Gminy Starachowice i jest  zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Starachowicach przy ul. Szkolna 14, zwany dalej MOSiR.

Poniższy regulamin został opracowany w celu zapewnienia bezpiecznego i przyjemnego korzystania ze zbiornika wodnego „LUBIANKA”. Przebywanie na tym terenie zobowiązuje do stosowania się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa, a w szczególności do przestrzegania niniejszych ustaleń:

1. Kąpielisko na terenie zbiornika wodnego „LUBIANKA”, w sezonie kąpielowym, w godzinach otwarcia jest strzeżone przez ratowników.

2. Kąpiel poza strefą kąpieliska jest zabroniona i odbywa się na wyłączną odpowiedzialność osób kąpiących się.

3. Osoby korzystające z kąpieli zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania poleceń ratownika.

4. Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z kąpieli zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy lub natychmiastowe powiadomienie ratownika.

5. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie zbiornika oraz kąpać się tylko pod opieką osób dorosłych.

6. Opiekunowie grup zorganizowanych, wycieczek, kolonii itp. zobowiązani są zgłaszać grupy do ratownika.

7. Na terenie KĄPIELISKA obowiązują następujące oznaczenia flagowe:

◦ flaga BIAŁA - kąpiel DOZWOLONA

◦ flaga CZERWONA - kąpiel ZABRONIONA

8. Na terenie plaży przy kąpielisku zabrania się grillowania i rozpalania ognisk.

9. Korzystającym z wypoczynku na terenie akwenu wodnego „LUBIANKA” zabrania się:

• wchodzenia do wody, gdy wywieszona jest czerwona flaga,

• wstępu i przebywania na terenie zbiornika wodnego „LUBIANKA” osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,

• spożywania alkoholu poza wyznaczonymi przez sprzedających alkohol ogródkami piwnymi i lokalami gastronomicznymi,

• spożywania innych środków odurzających ta terenie całego akwenu,

• używania do mycia w czasie kąpieli mydła, szamponów i innych środków chemicznych,

• kąpania w zbiorniku zwierząt domowych i gospodarskich,

• niszczenia sprzętów i urządzeń znajdujących się na terenie akwenu wodnego „LUBIANKA”,

• zakłócania wypoczynku i kąpieli innych osób (hałasowania, popychania i wrzucania do wody)

• malowania i oklejania obiektów MOSiR,- zaśmiecania plaży oraz przyległych do zbiornika wodnego terenów,

• jeżdżenia pojazdami mechanicznymi typu skuter, motocykl, quad, samochód, z wyłączeniem służb WOPR, Straży Pożarnej, Policji i Pogotowia,

• pływania po zbiorniku łodziami i skuterami o napędzie spalinowym z wyłączeniem służb WOPR, Straży Pożarnej i Policji,

• mycia pojazdów mechanicznych na terenie przy zbiorniku wodnym „LUBIANKA”,

• rozbijania namiotów bez zgody MOSiR,

• skoków do wody,

• niszczenia kwiatów, roślinności, drzew, nasadzeń,

• organizowania wydarzeń, imprez, handlu lub świadczenia innych usług bez zgody MOSiR,

10. Parkowanie pojazdów mechanicznych w pobliżu zbiornika wodnego „LUBIANKA”, czyli na terenach pomiędzy ulicą Południową a linią brzegową zbiornika wodnego dozwolone jest tylko na terenie wyznaczonego parkingu.

11. Korzystanie z placów zabaw, siłowni plenerowych, boisk oraz innych urządzeń i obiektów zlokalizowanych w obrębie zbiornika LUBIANKA, możliwe jest tylko zgodnie z ich przeznaczeniem, instrukcją producenta jak również obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.

12. Zabrania się dokonywania czynności i działań mogących mieć wpływ na zanieczyszczenie lub skażenie wody w zbiorniku i przyległym mu terenie.

13. Osoby wędkujące zobowiązane są do przestrzegania przepisów Polskiego Związku Wędkarskiego.

14. Za przedmioty wartościowe i rzeczy osobiste pozostawione na terenie zbiornika wodnego „Lubianka”, MOSiR Starachowice nie ponosi odpowiedzialności.

15. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt lub urządzenia techniczne zbiornika wodnego ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

16. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu ponoszą pełną odpowiedzialność karną.

17. Szczegółowe zasady korzystania z kąpieliska określa odrębny regulamin wywieszony w sezonie kąpielowym przy pomieszczeniu ratowników.

Uzasadnienie

W związku z kończącymi się pracami inwestycyjnymi dotyczącymi rewitalizacji zbiornika wodnego „LUBIANKA” oraz zgłoszeniem wyznaczonej części terenu na zorganizowanie kąpieliska w nadchodzącym sezonie letnim, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starachowicach, składa projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z akwenu wodnego „LUBIANKA” jako aktu prawa miejscowego, który będzie regulował sposób korzystania ze zbiornika oraz w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo osób przebywających w pobliżu samego kąpieliska, jak i osób wypoczywających wokół zalewu. Powyższa potrzeba wynika również z faktu, iż przepisy zawarte w Kodeksie Wykroczeń lub w Kodeksie Karnym nie zawsze pozwalają na interwencję Policji wobec sprawców dopuszczających się czynów zabronionych.


reklama


Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media