fbpx

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023

W związku z zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym, przedstawiamy informacje dotyczące siedzib obwodowych komisji wyborczych, głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

wyb1

Prezydent Miasta Starachowice podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

W porównaniu z poprzednimi wyborami, postanowieniami Komisarza Wyborczego w Kielcach IV dokonano zmiany dwóch siedzib obwodowych komisji wyborczych:

zmiana Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2:

- poprzednia siedziba: Starachowickie Centrum Kultury w Starachowicach, ul. Radomska 21, 27-200 Starachowice (obecnie Park Kultury)

- nowa siedziba: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach, ul. 1 Maja 4, 27-200 Starachowice (postanowienie)

zmiana Obwodowej Komisji Wyborczej nr 12:

- poprzednia siedziba: Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach, ul. Stefana Żeromskiego 1A, 27-200 Starachowice

- nowa siedziba: Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach, ul. Jana Kochanowskiego 5, 27-200 Starachowice (postanowienie)

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 7 września 2023 r.

Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych w Starachowicach:

ob1

informacja o siedzibach obkw OBWIESZCENIE 2

informacja o siedzibach obkw OBWIESZCENIE 3

informacja o siedzibach obkw OBWIESZCENIE 4

SPRAWDŹ, GDZIE GŁOSUJESZ

Głosowanie korespondencyjne:

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:


reklama


a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

b) całkowitej niezdolności do pracy,

c) niezdolności do samodzielnej egzystencji,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także wyborcy о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Kielcach IV (adres: budynek "C" Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, pok. 422, tel. 41 342 12 24) najpóźniej do dnia 2 października 2023 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 10 października 2023 r. 

Głosowanie przez pełnomocnika

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Prezydenta Miasta Starachowice najpóźniej do dnia 6 października 2023 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 15 października 2023 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00.

Zgłaszanie kandydatów na
członków obwodowych komisji wyborczych

Wyborca, który chce zaangażować się w pracę obwodowej komisji wyborczej w związku z wyborami do Sejmu i do Senatu RP, powinien zgłosić się do wybranego komitetu wyborczego.
 
Warto pamiętać, że kandydat na członka obwodowej komisji wyborczej musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia i stale zamieszkiwać na obszarze województwa świętokrzyskiego oraz jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.
 
Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, którzy zarówno przeprowadzają głosowanie, jak i ustalają jego wyniki wynoszą:

  • przewodniczący obwodowej komisji wyborczej – 800 zł
  • zastępca przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej – 700 zł
  • członek obwodowej komisji wyborczej – 600 zł

Zgodnie z § 8 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej Nr 11/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. (zmieniona uchwałami: 79/2019, 20/2020, 50/2023) wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego. Zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji musi być dokonane najpóźniej do 15 września 2023 roku w godzinach pracy urzędu w Biurze Obsługi Mieszkańca (ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice).

UMS

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media