fbpx

Marcin Kruk – człowiek od zadań specjalnych

Marcin Kruk – człowiek od zadań specjalnych Marcin Kruk – człowiek od zadań specjalnych

Proszę o kilka słów autoprezentacji…

- Nazywam się Marcin Kruk, urodziłem się w Skarżysku - Kamiennej, żonaty, ojciec trójki dzieci, nauczyciel z 18-letnim stażem pracy. Od 2015 roku pełnię funkcję dyrektora w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej – Szkole od Zadań Specjalnych. W latach 2021-2023 reprezentowałem jako lider Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Skarżysku – Kamiennej – jedyny ośrodek w województwie świętokrzyskim wspierający pracę szkół w zakresie zapewnienia optymalnych warunków rozwoju wszystkich uczniów. Posiadam umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, kompetencje w obszarze doskonałej organizacji, planowaniu pracy, motywowaniu oraz współpracy. Pracuję i działam na rzecz dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Organizuję i realizuję różnorodne projekty oraz programy, pozyskuję środki zewnętrzne, aby kształcenie i wychowanie dzieci oraz młodzieży dawało wymierne efekty. Stwarzam warunki do optymalnego rozwoju infrastruktury szkolnej. Jestem pomysłodawcą dwóch projektów ogólnopolskich: ,,Niezłomni w Koronie Gór Polski” oraz ,,Niezłomni na szlakach Green Velo”. Za swoją działalność społeczną i charytatywną zostałem kilkukrotnie nagrodzony w plebiscycie ,,Osobowość roku” oraz brązową odznaką zasłużonych w pracy PTTK wśród młodzieży.

Wspomniał pan o swojej pracy w Szkole od Zadań Specjalnych. Co to za placówka?

- Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej to prężnie rozwijająca się i innowacyjna szkoła, gdzie uczęszczają dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwojowymi. Wspieramy osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi różnego stopnia, z niepełnosprawnością ruchową, z niedosłuchem, z niedowidzeniem, z zaburzeniami całościowymi, a także niepełnosprawnościami sprzężonymi. Przygotowujemy uczniów do wielopłaszczyznowego funkcjonowania społecznego poprzez czynny udział w konkursach, przedstawieniach muzycznych, zawodach sportowych. Nasi wychowankowie reprezentują tym samym placówkę i miasto na arenie międzynarodowej, gdzie zdobywają miejsca na podium, m.in. w Światowych Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Austrii w 2017 roku. Dzięki świetnej współpracy nauczycieli i osób zaangażowanych w życie naszego ośrodka, jesteśmy w stanie realizować nieprzeciętne i niebagatelne wyzwania. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Spełniamy marzenia, rozwijamy pasje, pokonujemy bariery. To czyni nas niepowtarzalnymi. Na przestrzeni kilku lat placówka pozyskała środki zewnętrzne opiewające na kwotę ponad 4 mln zł na zajęcia dodatkowe, rozwój infrastruktury, termomodernizację, remont sal lekcyjnych czy zakup pomocy dydaktycznych.

Skoro jest pan nauczycielem, dyrektorem placówki specjalnej, to również społecznikiem…

- Od zawsze staram się aktywnie działać na rzecz lokalnego środowiska: organizuję akcje charytatywne, różnego rodzaju eventy integrujące społeczność szkolną z mieszkańcami województwa świętokrzyskiego: marsz międzypokoleniowy, rajd rowerowy, piknik integracyjny, dni otwarte. Wspieram osoby z niepełnosprawnościami, działam na rzecz dzieci, młodzieży oraz ich rodzin. Dzięki nawiązaniu współpracy z PFRON utworzyliśmy Ośrodek Wsparcia i Testów przy ZPEW, który oferuje konsultacje specjalistyczne oraz wypożyczalnię sprzętu asystującego i wspomagającego dla osób z niepełnosprawnością. Jesteśmy otwarci
na potrzeby innych.

Czym się Pan interesuje?

- Moją pasją są podróże. Każdą wolną chwilę i środki przeznaczam na bliższe oraz dalsze wyjazdy. Jestem pasjonatem gór. Podróż to rozwój. Podczas górskich wędrówek zmienia się postrzeganie świata. Człowiek staje się uważny i otwarty na nowe doświadczenia, nabiera odwagi i często decyduje się na rzeczy, których nigdy nie zrobiłby zostając w domu. Stojąc na szczycie i podziwiając piękno świata, jednocześnie odczuwamy szacunek i pokorę – widząc, że jesteśmy małym, ale ważnym jego elementem. Góry zajmują w moim życiu szczególne miejsce.

Dlaczego zdecydował się Pan na start w tegorocznych wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego?

- Samorząd Województwa jest najważniejszym szczeblem samorządu. Żadna większa inwestycja w powiecie czy gminie nie może być zrealizowana bez wsparcia środkami europejskimi. Tymi finansami zarządza się na poziomie województwa, a są to przede wszystkim fundusze, związane z polityką spójności Unii Europejskiej. Gdy dostałem propozycję startu, był moment zastanowienia, co mógłbym zaproponować od siebie. Wierzę, że dzięki współpracy możemy osiągnąć sukces. Dotychczasowe doświadczenie zdobyte podczas pełnionych przeze mnie funkcji nauczyciela, dyrektora czy lidera daje mi możliwość rzetelnej pracy na rzecz mieszkańców naszego województwa.

Co skłoniło Pana do kandydowania?

- Od lat jeżdżę po całym kraju na wizyty studyjne. Uczę się od najlepszych w Polsce, co robić, żeby poprawiać komfort życia osób zależnych i słabszych. Widzę, jak inni pozyskując fundusze kreują piękną przyszłość. Będąc dyrektorem na tyle zbudowałem odpowiedzialną drużynę i ustabilizowałem funkcjonowanie ośrodka, że teraz mogę rozszerzyć skalę działań. Współtworzyłem wiele nowatorskich przedsięwzięć, mam dużo planów na kolejne lata, których realizację może przyspieszyć moja działalność samorządowa. Kompetencje, doświadczenie i energia - chęć realnej pracy na rzecz mieszkańców, doświadczenie pokazuje, że nie boję się podejmować decyzji, potrafię współpracować z ludźmi, negocjować. Dążę do obranych sobie celów. Aktywność mam we krwi. Chcę w pełni wykorzystać swoje możliwości, potencjał i wiedzę dla dobra regionu świętokrzyskiego.

W jaki sposób Pana dotychczasowe doświadczenie może pomóc w pracach Sejmiku?

- Moje doświadczenie zawodowe bez wątpienia przełoży się na solidną i rzetelną pracę w Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Dotychczas realizowane działania dla społeczności lokalnej, zaangażowanie i wsparcie na rzecz osób z niepełnosprawnościami, a co za tym idzie efektywność udzielonej pomocy, w mojej ocenie jest kluczem do rozwoju całego regionu. Sprawdziłem się w zarządzaniu na skalę mikro i jestem gotowy spotęgować własne działania.

Dlaczego Trzecia Droga?

- Współpraca i kompromis to słowa, które najlepiej to określają. Są to istotne elementy w osiąganiu wspólnych priorytetów. Chęć dążenia do rozwiązywania napotykanych trudności czy przeciwności, kreowanie, podejmowanie ciekawych inicjatyw i wyzwań. Jeżeli mam współpracować - to właśnie z ludźmi mającymi nowoczesne wizje przyszłości naszego regionu jako prężnie rozwijającego się miejsca. I takie osoby spotkałem właśnie w Trzeciej Drodze. 

Co Pan w tej sytuacji, jako kandydat do Sejmiku proponuje swoim wyborcom?

- Pozyskiwanie funduszy europejskich na wsparcie, tworzenie i realizację projektów. Biorąc pod uwagę własne doświadczenie wiem, że jest to możliwe. Trzeba wykorzystać potencjał, który posiadamy: kreatywność, chęć działania, energię ludzi, którzy tworzą perspektywę lepszego jutra. Chcę wspierać region w otwieraniu się na innowacyjne rozwiązania. Projektowanie mądrych inwestycji jest moim kluczowym założeniem. Stawiam na rozwój w każdej dziedzinie życia dla poprawy funkcjonowania mieszkańców.

Dlaczego warto na Pana głosować w tych wyborach?

- Jestem przekonany, że jako osoba rzetelna, kompetentna, posiadająca duże doświadczenie będę wartościowym elementem w tej drodze ku lepszej przyszłości. Z perspektywy wielu lat, widzę mnogość ciekawych pomysłów do wdrożenia w województwie. Poświęcenie się ciężkiej i uczciwej pracy zawsze daje pozytywne efekty – a ja tak pracuje od wielu lat. 

Dziękuję za rozmowę.

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media