fbpx

Patronat cechu nad klasą wielozawodową w ZSZ nr 3

Patronat cechu nad klasą wielozawodową w ZSZ nr 3 Patronat cechu nad klasą wielozawodową w ZSZ nr 3

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Starachowicach obejmie swym patronatem klasę wielozawodową w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach. 25 marca br. podpisane zostało porozumienie w tej sprawie. 

Mając na uwadze dotychczasową, wieloletnią, owocną współpracę oraz chęć jej kontynuowania i rozwijania, Powiat Starachowicki zawarł Porozumienie w sprawie objęcia przez Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Starachowicach patronatu nad klasą wielozawodową, jaka ma powstać od nowego roku szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach. Uczniowie z różnych zawodów będą odbywać kształcenie ogólne w szkole, praktyczne u pracodawców, a teoretyczne zawodowe podczas specjalnych turnusów. Cech będzie współuczestniczył w prowadzeniu praktycznej nauki zawodu. Zobowiązał się m.in. do analizy programu nauczania pod kątem dodatkowych treści oczekiwanych przez pracodawców, przyjmowania uczniów na zajęcia praktyczne, oferowania im statusu pracownika młodocianego, organizowania dodatkowych praktyk i staży, ale także wycieczek zawodowych i staży dla nauczycieli w celu poszerzenia i aktualizacji ich wiedzy na temat stosowanych technologii i metod pracy. Ponadto, zadeklarował umożliwienie uczniom odbycia stażu po ukończeniu szkoły, organizowanie egzaminów czeladniczych, a po zdobyciu określonych umiejętności także zatrudnienie przez przedsiębiorców.

Porozumienie podpisali: starosta Piotr Ambroszczyk, wicestarosta Dariusz Dąbrowski, Dorota Lenart – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach, a także Filip Prokop – prezes Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Starachowicach.

- Mamy nadzieję, że dzięki temu nasi uczniowie będą jeszcze lepiej przygotowani do pracy w swoim zawodzie, pracodawcy zyskają wykwalifikowanych fachowców, a rynek pracy zostaje nasycony pracownikami posiadającymi konkretne umiejętności – podsumował starosta. 


reklama


PS

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media