fbpx

Jednomyślne absolutorium dla wójta gminy Mirzec

Jednomyślne absolutorium dla wójta gminy Mirzec Jednomyślne absolutorium dla wójta gminy Mirzec

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn otrzymał jednogłośnie absolutorium za wykonanie budżetu Gminy Mirzec za 2023 rok.

Procedura absolutoryjna została przeprowadzona podczas sesji Rady Gminy w Mircu, która odbyła się w piątek 28 czerwca 2024 roku. Poprzedziły ją punkt „Debata nad Raportem o stanie Gminy Mirzec za 2023 rok” oraz głosowanie nad udzieleniem wójtowi gminy Mirzec wotum zaufania. Jednogłośnie „za” zagłosowali wszyscy obecni na sesji radni. Wójt Mirosław Seweryn podziękował za wotum zaufania radnym oraz pracownikom Urzędu Gminy w Mircu i jednostek organizacyjnych. Wójt podkreślił, że jednomyślne głosowanie jest dla niego zobowiązaniem do dalszej intensywnej pracy na rzecz gminy Mirzec, a następnie przedstawił sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mirzec za 2023 rok i informacją o stanie mienia komunalnego oraz informacją i stanie realizacji inwestycji w 2023 roku.

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Mircu z sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mirzec oraz opinię Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie tego wniosku odczytał przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marcin Gwoźdź. Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu Sylwia Błach przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mirzec za 2023 rok. Za podjęciem uchwały zagłosowali wszyscy radni.

Po głosowaniu wójt podziękował radnym za jednomyślność przy udzieleniu absolutorium za wykonanie budżetu w 2023 roku. Wójt podziękował także radnym obecnej i poprzedniej kadencji, sołtysom oraz pracownikom Urzędu Gminy w Mircu, którzy przyczynili się do sprawnej realizacji zeszłorocznego budżetu gminy oraz rozlicznych zadań inwestycyjnych. W ubiegłym roku zrealizowanych zostało 36 inwestycji za ponad 24 milionów złotych, wśród nich największa w historii gminy inwestycja – rewitalizacja centrum Mirca.


reklama


Głos zabrała także przewodnicząca Rady Gminy w Mircu Sylwia Błach, która w imieniu Rady Gminy pogratulowała wójtowi wyniku głosowania, po czym przekazała na ręce wójta Mirosława Seweryna bukiet kwiatów.

Życzenia wójtowi złożyła także sekretarz gminy Anna Piątek wraz z kierownikami referatów Urzędu Gminy w Mircu, dyrektor Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec Dorota Tomaszewska oraz – w imieniu sołtysów – Alicja Górska, sołtys Gadki i Jadwiga Matysek, sołtys sołectwa Tychów Nowy.

Ważnym punktem sesji było wręczenie nagrody dla „Sołtysa Roku” sołtys Jagodnego Teresie Sieczce, która nie mogła odebrać nagrody podczas Zjazdu Sołtysów w Wąchocku. W ubiegłą sobotę w Wąchocku nagrodę odebrała sołtys Małyszyna Iwona Stępień.

Radni wysłuchali informacji na temat aktualnie prowadzonych prac na drodze wojewódzkiej 744, które przekazał Dariusz Mosiołek kierownik Obwodu Drogowego Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Nowej Słupi, sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok i sprawozdania finansowego Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec za 2023 rok.

Podczas sesji radni podjęli także uchwały w sprawach zmian w budżecie gminy na 2024 rok i zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej Św. Leonarda w Mircu z przeznaczeniem na realizację zadania „Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza Kościoła pw. Św. Leonarda w Mircu”, zaliczenia drogi od Mirca-Czerwonej do Tychowa Starego do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu, regulaminu korzystania ze Stawu Kąpielowego w Mircu jako miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz uchwały zmieniające uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Zdrowia w Mircu oraz określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych z terenu Gminy Mirzec za osiągnięte wyniki sportowe.

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media