fbpx

Starachowice aplikują o fundusze szwajcarskie

Starachowice aplikują o fundusze szwajcarskie Starachowice aplikują o fundusze szwajcarskie

Po funduszach norweskich przyszedł czas na fundusze szwajcarskie. Starachowice są jednym z 139 miast wyznaczonych w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego jako obszar strategicznej interwencji, dzięki czemu mają możliwość skorzystania z Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast finansowanego z Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych Państw Członkowskich Unii Europejskiej w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie Unii Europejskiej.

Celem Programu jest zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych w średnich polskich miastach i pomiędzy nimi. Realizacji celu będzie służyło finansowanie kompleksowych projektów miast, ukierunkowanych na rozwój gospodarczy, środowiskowy i społeczny z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Realizacja Programu przyczyni się do promocji podstawowych wartości demokratycznych, praworządności i pluralizmu politycznego, a także będzie przebiegać z poszanowaniem praw człowieka, godności ludzkiej i podstawowych wolności.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o realizację kompleksowych projektów ukierunkowanych na podnoszenie jakości życia mieszkańców w obszarach tematycznych wybranych spośród następujących:

 • kształcenie oraz szkolenie zawodowe i specjalistyczne,
 • finansowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • wspieranie zarządzania migracją i promowanie działań integracyjnych,
 • poprawa bezpieczeństwa publicznego,
 • efektywność energetyczna i energia odnawialna,
 • transport publiczny,
 • gospodarka wodno-ściekowa,
 • zarządzanie odpadami,
 • ochrona przyrody i różnorodność biologiczna,
 • zdrowie i pomoc społeczna,
 • mniejszości i grupy w niekorzystnej sytuacji społecznej,
 • zaangażowanie obywatelskie i przejrzystość.

Zagadnieniami przekrojowymi upowszechnianymi w proponowanych działaniach są włączenie społeczne oraz przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu.


reklama


Dodatkowym celem Programu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego miast w zakresie planowania strategicznego, planowania urbanistycznego i zarządzania. Do osiągnięcia tego celu przyczyni się współpraca z miastami i/lub innymi odpowiednimi partnerami szwajcarskimi.

Operatorem Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, który pełni jednocześnie funkcję Krajowej Instytucji Koordynującej.

ŹRÓDŁO

2CHB Logo Poland POS RGB

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media