fbpx

Polecamy

Dyskusja o kondycji miejskich spółek (wideo)

Dyskusja o kondycji miejskich spółek (wideo) Dyskusja o kondycji miejskich spółek (wideo)

Tematowi aktualnej sytuacji poszczególnych spółek miejskich w kontekście finansów i perspektyw działania poświęcona była kwietniowa sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. Obrady odbyły się 26 kwietnia w sali „Olimpia” Urzędu Miejskiego. Informacje prezentowali Prezesi i Przewodniczący Rad Nadzorczych następujących spółek; Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Starachowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom” Sp. z o.o. Oraz Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Socjalnej „Starachowiczanka” przedstawił także jej prezes Jarosław Warszawa.

W punkcie dotyczącym głosowania nad projektami uchwał radni wprowadzili zmiany do budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok, przeznaczając m. in. 500 tys zł na wkład własny Gminy do remontu jazu na zbiorniku wodnym Lubianka na który Starachowice otrzymały dofinansowanie w wysokości 2 163 000 zł, fundusze stanowią 80 procent wartości inwestycji i pochodzą z programu dotyczącego usuwania skutków klęsk żywiołowych. Kwotę 27 tys zł radni przeznaczyli na zakup i montaż automatycznego urządzenia do zbiórki opakowań PET.

Kolejne uchwały, które podczas kwietniowych obrad uzyskały akceptację radnych dotyczyły:

- uzgodnienia przeprowadzenia zabiegu pielęgnacyjnego na pomniku przyrody,

- zmiany uchwały nr III/13/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach w sprawie wprowadzenia i przyjęcia programu Starachowicka Karta Seniora 60+,

- wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Starachowicach na rzecz użytkowników wieczystych,

- zmiany uchwały nr I/11/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie: opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Starachowicach i ulg w komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Starachowice,

- przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Starachowic dotyczących Budżetu Obywatelskiego,

- zmiany Uchwały Nr XVI/2/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2019-2029,

- w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Starachowice do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji, projektu pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Starachowice” i przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia.


reklama


Na zakończenie obrad radni zgłosili interpelacje, zapytania i wolne wnioski. Zgłoszone interpelacje wraz z odpowiedziami dostępne są na stronie; Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Protokoły z obrad, oraz treści przyjętych uchwał dostępne są na stronie; Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Źródło: UM Starachowice

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media