fbpx

Polecamy

Pomogą osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Kolejne fundusze, tym razem blisko 3 mln zł, trafi do Starachowic na realizację projektu pn: ,,Integracja społeczno - zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice’’. W wyniku udzielonego wsparcia grupa 150 osób bezrobotnych otrzyma profesjonalną pomoc w celu aktywizacji zawodowej i powrotu na rynek pracy.

„Integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice’’ to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Liderem Projektu jest Gmina Starachowice/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, natomiast rolę partnera pełni Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

- Projekt opiewa na kwotę ponad 3 mln zł i będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – informuje Prezydent Miasta Marek Materek - Dziękujemy Marszałkowi i Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego za środki przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Środki te przez MOPS i ZDZ zostaną wykorzystane na organizację kursów, szkoleń, staży zawodowych oraz na zwiększenie kwalifikacji przez osoby będące podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które pozostają bez pracy. Chcemy aby jak najwięcej z tych osób zostało zaktywizowanych i znalazło zatrudnienie. Obecnie bezrobocie w powiecie starachowickim wynosi około 7 procent i kształtuje się na najniższym poziomie w historii powiatu. Jednak zależy nam na tym, aby te statystyki były jeszcze mniejsze a osoby, które pobierają świadczenia socjalne znalazły pracę i same zarabiały na swoje utrzymanie. Dziękuję Pani Dyrektor i pracownikom MOPSU za kolejny, dobrze napisany wniosek, który uzyskał dofinansowanie z środków zewnętrznych.


reklama


W wyniku udzielonego wsparcia, min. 17 osób podejmie zatrudnienie, 105 osób uzyska kwalifikacje zawodowe, 135 osób uzyska kompetencje, 49 osób będzie aktywnie poszukiwać pracy.

- Projekt skierowany jest do grupy 150 osób zamieszkałych na terenie miasta Starachowice, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W grupie tej będzie 49 osób biernych zawodowo, 101 osób bezrobotnych, 15 osób niepełnosprawnych – informuje Jolanta Rudnicka dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. - Dla wszystkich uczestników projektu zaplanowano wsparcie brokera zawodowego, który z każdym uczestnikiem wypracuje indywidualną ścieżkę wsparcia społeczno-zawodowego. Ważnym elementem będą szkolenia zawodowe, gdzie każdy z uczestników podniesie swoje kwalifikacje albo uzyska kompetencje. Ostatnim etapem będą staże trzymiesięczne, a później powrót na rynek pracy.

Całkowita wartość projektu to 3.241.843,26 zł , wkład własny, zabezpieczony w budżecie gminy to 279.500 zł.

Źródło: UM Starachowice

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media