fbpx

Polecamy

Wojna na słowa trwa. "Proszę zamrozić szampana panie prezydencie"

Wojna na słowa trwa. "Proszę zamrozić szampana panie prezydencie" Wojna na słowa trwa. "Proszę zamrozić szampana panie prezydencie"

Wojna na oświadczenia trwa. W czwartek Marek Materek odniósł się do poprzedniej konferencji prasowej stowarzyszenie "Inicjatywa dla Starachowic", którego członkowie informowali o toczącym się śledztwie w prokuraturze. W piątek zaś do naszej redakcji wpłynęła odpowiedź organizacji, w międzyczasie odbyło się jeszcze jedno spotkanie z mediami.

Na konferencji prasowej 13 lutego Zbigniew Kroczek informował o toczącym się w prokuraturze śledztwie. Miało ono dotyczyć niedopełnienia obowiązków w okresie od 19 kwietnia 2018 roku do 27 sierpnia 2019 roku w Starachowicach przez Prezydenta Miasta Starachowice w związku z realizacją inwestycji Gminy Starachowice pt. „Modernizacja obiektu Centrum Strzelectwa Sportowego w Starachowicach”.

Sprawę prezydent Marek Materek skomentował w czwartek, informując o umorzeniu postępowania. "Miało być więzienie, a jest umorzenie" - napisał na Facebooku. I wygląda na to, że to ostatnie odniesienie włodarza do działań stowarzyszenia.

Miałem nadzieję, że dziś (w czwartek - przyp. red.) zamiast rzucania kolejnych oskarżeń w moją stronę zainteresowani poinformują, że postępowanie zostało umorzone i przeproszą za bezpodstawne oskarżenia.

Informuję, że w dniu 13 stycznia 2020 roku Prokuratura Rejonowa – Kielce Wschód wydała postanowienie o umorzeniu śledztwa prowadzonego w wyniku zawiadomienia Stowarzyszenia Inicjatywa dla Starachowic.

Śledztwo dotyczyło niedopełnienia obowiązków służbowych przez Prezydenta Miasta Starachowice oraz funkcjonariuszy publicznych z zatrudnionych w tej jednostce samorządowej w okresie od 19.04.2018 do 27.08.2019 w związku z niewłaściwym nadzorem i wykonaniem umowy na modernizację obiektu Centrum Strzelectwa Sportowego w Starachowicach.

W postanowieniu o umorzeniu śledztwa czytamy, że zgromadzone dowody wykluczają aby pracownicy urzędu miejskiego nie dopełnili obowiązków służbowych w celu osiągnięcia dla siebie lub dla wykonawcy korzyści majątkowej w związku z realizacją zawartej umowy. Działania tych osób były prawidłowe, chroniły interesy Gminy jak również znajdowały oparcie w umowie łączącej strony i w przepisach prawa.

W postanowieniu o umorzeniu śledztwa czytamy również, że zawiadamiający tj. Stowarzyszenie Inicjatywa dla Starachowic błędnie rozumuje twierdząc, że Prezydent Miasta przyzwolił na przedłużenie terminu wykonania prac w oparciu o pozorne przyczyny, aby uwolnić wykonawcę od obowiązku zapłaty kar umownych. Błąd ten – według Prokuratury – wynika z niewłaściwej interpretacji i niezrozumienia przez Stowarzyszenie Inicjatywa dla Starachowic istoty umowy łączącej strony.

Uzasadniając swoją decyzje Prokuratura podkreśliła, że „ …nie doszło do popełnienia przestępstwa z art. 231 Kodeksu Karnego ani żadnego innego” a czynności podejmowane przez pracowników Urzędu Miejskiego w związku z realizacją umowy świadczą jednoznacznie, że nie uchybili żadnym obowiązkom ciążącym na nich z racji wykonywanej funkcji.

Chciałbym podkreślić, że powyższą decyzję prokuratury otrzymali również członkowie Stowarzyszenia Inicjatywa dla Starachowic. Jestem zaskoczony, że podczas konferencji nie poinformowali Państwa o umorzeniu śledztwa.

W związku z trwającymi od kilku lat próbami oczerniania mnie i moich współpracowników przez członków stowarzyszenia Inicjatywa dla Starachowic zdecydowałem, że nie będę uczestniczył w dalszej medialnej przepychance. Będę jedynie na bieżąco informował Państwa o wynikach kolejnych postępowań, które toczą się z inicjatywy członków Stowarzyszenia.

 


reklama


Poniżej odpowiedź podpisana przez wiceprezesa stowarzyszenia Inicjatywa dla Starachowic (pisownia oryginalna):

Szanowni Państwo !
1/ Stowarzyszenie nasze złożyło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku ze sposobem realizacji inwestycji dotyczącej modernizacji Strzelnicy w Starachowicach. Prokurator wszczął śledztwo zgodnie z treścią art. 303 k.p.k., który stanowi, iż:

"Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, wydaje się z urzędu lub na skutek zawiadomienia o przestępstwie postanowienie o wszczęciu śledztwa, w którym określa się czyn będący przedmiotem postępowania oraz jego kwalifikację prawną". Prokurator wszczynając postępowanie przygotowawcze przyjął zatem, że uzasadnione jest podejrzenie o możliwości popełnienia przez Prezydenta Miasta czynu zabronionego, stypizowanego w art. 231 par. 2 k.k.

Postanowienie o umorzeniu postępowania nie jest prawomocne i Stowarzyszenie zaskarżyło przedmiotową decyzję, co będzie podlegać ocenie przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd. Treść stanowiska wygłoszonego w czasie konferencji prasowej, wskazującego że postępowanie w tym przedmiocie nie jest prawomocnie zakończone w pełni pokrywa się ze stanem faktycznym. Niezależnie od merytorycznej decyzji Sądu - samo postanowienie o wszczęciu postępowania przygotowawczego potwierdza, iż w ramach oceny procesu realizacji przedmiotowej inwestycji , istnieją wątpliwości nie tylko na gruncie gospodarności włodarza Miasta, ale również, dotyczące sfery prawnokarnej działań Prezydenta . Prosimy o zachowanie cierpliwości i wstrzymanie się z pochopną oceną sytuacji, do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd.

2/ Chcemy zdecydowanie podkreślić , że nasze zawiadomienie dotyczyło wyłącznie urzędującego Prezydenta Miasta , a nie jak pisze Pan Marek Materek , bliżej nieokreślonych funkcjonariuszy publicznych .

Panie Prezydencie Materek !
Proponujemy , by szampana którego chciał Pan opróżnić trochę egoistycznie z okazji , której dotyczy niniejsze wyjaśnienie , zamroził Pan , aby móc fetować z nami , mieszkańcami Starachowic , takie przyszłe wydarzenia jak:

- modernizacja obiektów ZSZ nr3 i stadionu przy ul.Szkolnej - utworzenie pierwszego żłobka publicznego
- budowa kolejnych mieszkań socjalnych i noclegowni
- budowa obwodnicy północnej i wiaduktu zachodniego
- uroczysta likwidacja ostatniego „ kopciucha ” w mieście . Nie wypada bowiem, aby kreatywny dżentelmen jak Pan , tak wiele składał obietnic i ich nie dotrzymywał.

Z wyrazami szacunku
Wiceprezes Zarządu SIDS
Zbigniew Kroczek

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media