fbpx

Polecamy

Chcesz zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy? Sprawdź jakie warunki musisz spełnić

Chcesz zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy? Sprawdź jakie warunki musisz spełnić Chcesz zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy? Sprawdź jakie warunki musisz spełnić

Komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej w Starachowicach dotyczący zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy.

Na sesji Rady Miejskiej w Starachowicach w dniu 22 maja 2020 r., Prezydent Miasta Starachowice przedstawił raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie jego działalności w roku 2019 r., w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada Miejska rozpatrzy raport o stanie gminy podczas sesji w dniu 26 czerwca 2020 r., na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium prezydentowi. Raport rozpatrywany będzie na sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Starachowic. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Miejska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem prezydentowi wotum zaufania.


reklama


Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Starachowicach, pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis. Zgłoszenie musi być poparte podpisami co najmniej 50 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie składa się najpóźniej do dnia 25 czerwca 2020 r. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady miejskiej zgłoszenia.

Zgłoszenia mieszkańców Starachowic do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, można złożyć pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urząd Miejski – Biuro Rady Miejskiej w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice oraz do urny znajdującej się przy wejściu do Urzędu Miejskiego w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Raport o stanie gminy Starachowice oraz przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach w zakładce Rada Miejska.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Starachowicach
Michał Walendzik

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media