fbpx

Polecamy

Zarządowi Powiatu Starachowickiego z wotum zaufania

Zarządowi Powiatu Starachowickiego z wotum zaufania Zarządowi Powiatu Starachowickiego z wotum zaufania

Podczas XXII Sesji Rady Powiatu w Starachowicach podjęto uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Starachowickiego wotum zaufania.

W uzasadnieniu, które odczytała Przewodnicząca Rady Powiatu, poinformowano, że Zarząd Powiatu Starachowickiego przedstawił raport za 2019 rok 28 maja 2020 roku. Po debacie nad raportem, Rada, biorąc pod uwagę przebieg debaty oraz uzyskane w jej trakcie informacje, postanowiła udzielić wotum zaufania zarządowi powiatu.

Zarząd powiatu co roku, do dnia 31 maja, przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu, który obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim. Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę. Uchwałę o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania Rada Powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu, a nieudzielenie przez Radę Powiatu wotum zaufania Zarządowi Powiatu jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu.

W myśl odczytanego podczas obrad uzasadnienia, podczas debaty nie wystąpiły przeciwwskazania do udzielenia Zarządowi Powiatu Starachowickiemu absolutorium. Do słów Bożeny Wrony odniosła się jednak radna Danuta Krępa. Zabierając głos w dyskusji uznała, że opisany przebieg debaty nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości - w debacie większość głosów była przeciwko raportowi. Ponadto zwróciła uwagę na niefortunne stwierdzenie w uzasadnieniu. Według radnej w zapisie projektu uchwały “przewidziano” debatę.


reklama


Jak wyjaśniła Przewodnicząca Rady, raport był przedmiotem obrad komisji stałych Rady Powiatu i został pozytywnie zaopiniowany. Ponadto głos w debacie mogą zabierać również mieszkańcy powiatu, którzy złożą pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Powiatu. Takie zgłoszenie powinno wpłynąć do 24 czerwca, na dzień przed przedstawieniem raportu. Nic takiego jednak się nie wydarzyło.

Podczas wymiany zdań między radną Danutą Krępą a Bożeną Wroną, głos zabrał wicestarosta starachowicki Dariusz Dąbrowski, który ukrócił dyskusję dotyczącą udzielenia absolutorium.

“Ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego ten temat jest poruszany, bo to, że przeprowadzono debatę to jest fakt. Każdy z nas tej debaty wysłuchał tu na sali i każdy z nas po tej debacie podejmuje decyzje w głosowaniu. Nie widzę tutaj żadnej sprzeczności w zapisach tego uzasadnienia i wnioskuję o przejście do głosowania.” - skomentował.

W trakcie głosownia 18 radnych opowiedziało się za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu, 2 się sprzeciwiło - były to radne Agnieszka Kuś i Danuta Krępa. Ostatecznie, pomimo sprzeciwu opozycji w trakcie obrad, Zarządowi Powiatu udzielono absolutorium.

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media