fbpx

Polecamy

Raport o stanie gminy Starachowice

Raport o stanie gminy Starachowice Raport o stanie gminy Starachowice

Raport o stanie gminy Starachowice to dokument, który prezentowany jest od dwóch lat poddając go pod publiczną dyskusję. Zawiera on zestawienie danych za 2019 rok dotyczących wyznaczonych celów, realizowanych działań oraz osiągniętych wyników. Prezentowane informacje przedstawiono z podziałem na obszary tematyczne; demografia, finanse, budżet obywatelski, strategie, programy i polityki, gospodarka przestrzenna, gospodarka mieszkaniowa, informacje o stanie nieruchomości, gospodarka komunalna, spółki komunalne, edukacja, kultura i sport, pomoc społeczna, realizacja uchwał, bezpieczeństwo, współpraca z innymi podmiotami.

Starachowice w raporcie za 2019 rok to przede wszystkim miasto, które przy współudziale funduszy zewnętrznych zmienia na lepsze życie naszej lokalnej społeczności. Dzieje się tak m.in. dzięki realizowanym inwestycjom.

W roku 2019 realizowano przedsięwzięcia wieloletnie oraz inwestycje jednoroczne:

• Modernizacja Obiektu Centrum Strzelectwa Sportowego,
• Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap III,
• Projekt Starachowice OD nowa,
• Zagospodarowanie Parku Miejskiego,
• Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej,
• Budowa odcinka ul. Moniuszki, od ul. 6 Września do ul. Kieleckiej,
• Wykonanie ul. Granicznej,
• Przebudowa ul. Krańcowej,
• Wykonanie ul. Spadowej,
• Remont jazu wodnego na zbiorniku Lubianka,
• Remont ul. Fryderyka Lempe (odcinka) wraz z remontem mostu na rzece Kamiennej.

Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w minionym roku wykonaliśmy remonty na następujących ulicach: Na Szlakowisku, Stromej, Żytniej, Podlesie i Dolnej.

Zdecydowana większość wymienionych przedsięwzięć inwestycyjnych realizowana była i jest dzięki dofinansowaniu z funduszy rządowych i unijnych. Dzięki skutecznemu aplikowaniu po zewnętrzne środki, pomnażamy pieniądze zgromadzone w gminnym budżecie i przez to stać nas na więcej.


reklama


Pozyskane fundusze inwestujemy także w tzw. projekty miękkie są to m.in. działania aktywizacyjne pomagające osobom chorym lub objętym wykluczeniem społecznym. Przykłady takich projektów realizowanych w roku 2019 to m.in: Integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice, Asystent aktywności, Usługi społeczne dla rodziny.

Inwestujemy w naszą młodzież, która poprzez udział w organizowanych projektach rozwija własne umiejętności, podnosi kompetencje aktywne uczestniczy w życiu miasta kreując działania realizowane z myślą o młodzieży. Nasi młodzi mieszkańcy wyjeżdżając do innych krajów aktywnie uczestniczą w międzynarodowych wydarzeniach. W roku 2019 z myślą o młodych starachowiczanach realizowaliśmy takie projekty jak: Starachowicka Mapa Aktywności Młodzieżowej, Siła w różnorodności, Revision - Remembering the Past, Enivisioning the Future - tłum. Rewizja Pamiętając o przeszłości, przewidując przyszłość.

Myśląc o Starachowicach, nie myślimy o tym co jest tu i teraz, ale planujemy działania wieloletnie stawiając przed sobą wyzwania. Pomocne w tych działaniach są strategie i programy zgodnie z którymi pracujemy, są to takie dokumenty jak: Strategia Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2018 – 2027, Gminny Program Rewitalizacji. Z myślą o naszym środowisku i jego ochronie realizujemy takie programy jak: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Starachowice, Program Ograniczania Niskiej Emisji, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, Program Usuwania Azbestu i inne.

Dbając o przestrzeń publiczną rozpoczynamy walkę z chaosem reklamowym pomocna w tym jest przyjęta Uchwała reklamowa. Natomiast polityka przestrzenna w gminie Starachowice realizowana jest przy pomocy dwóch głównych instrumentów planistycznych: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Za ubiegłoroczną współpracę dziękujemy mieszkańcom angażującym się w realizację inicjatyw lokalnych przy współfinansowaniu z gminnego budżetu. Są to programy: Budżet Obywatelski, Starachowickie Podwórka oraz Program Inicjatyw Lokalnych. W raporcie prezentujemy przykłady tych wspólnych przedsięwzięć, których inicjatorami, pomysłodawcami byli starachowiczanie.

To dzięki tym mikroinwestycjom zmienia się nasze najbliższe otoczenie, które w efekcie tworzy, lepszy, estetyczniejszy obraz całego miasta. Treści zamieszone w opracowanym raporcie pokazują to, jak dużą dynamiką cechuje się dziś życie samorządowe i jak wiele zróżnicowanych czynników je kształtuje.

Wynik głosowania podczas sesji Rady Miejskiej 26.06.2020 r.: za udzieleniem wotum zaufania Prezydentowi Miasta Markowi Materkowi głosowało 12 radnych, od głosu wstrzymało się - 4, nieobecnych było 5 radnych.

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media