fbpx

Polecamy

Ogłoszono postępowanie przetargowe na Budowę Instalacji Odzysku Energii w Starachowicach

Ogłoszono postępowanie przetargowe na Budowę Instalacji Odzysku Energii w Starachowicach Ogłoszono postępowanie przetargowe na Budowę Instalacji Odzysku Energii w Starachowicach

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Starachowicach 24 lipca ogłosił postępowanie przetargowe na wykonanie inwestycji pn: Budowa Instalacji Odzysku Energii (IOE) w Starachowicach, która będzie współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. W ten sposób spółka realizuje zamierzenie dążąc do samowystarczalności energetycznej miasta. Zeszłoroczne referendum, w którym mieszkańcy Starachowic mieli możliwość zdecydowania czy w mieście powstanie Instalacja Odzysku Energii, okazało się nieważne. Powodem była zbyt niska frekwencja. 

Instalacja będzie miała pozytywny wpływ na środowisko?

ZEC w swoim komunikacie informuje, że produkcja ciepła w procesie spalania RDF’u to dziś jedno z najpopularniejszych rozwiązań po które sięga coraz więcej miast nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Instalacja będzie miała pozytywny wpływ na środowisko, ponieważ zastosowane technologie zmniejszą emisje do atmosfery związków chemicznych i pyłów, a pozytywne skutki finansowe starachowiczanie dostrzegą płacąc rachunki zarówno za odpady jak i za energię cieplną dostarczaną do ich mieszkań.

Inwestycja, co niezwykle istotne, pozwoli też na odejście od paliw kopalnych w prawie 50 %. W spalinach powstających podczas procesu spalania RDF’u (który to będzie wykorzystywany w starachowickiej instalacji ) zasadniczo znajdziemy te same substancje co w spalinach pochodzących ze spalania węgla. Różnica polega jednak na tym, że w przypadku stosowania paliw alternatywnych dopuszczalne normy ich emisji są o wiele bardziej restrykcyjne niż te określone dla węgla. Co to oznacza? Spaliny, powstające w tym procesie, muszą być jeszcze dokładniej oczyszczane niż ma to miejsce w przypadku węgla.

Sama technologia, która będzie zastosowana w procesie spalania RDF’u w projektowanej instalacji, eliminuje większość szkodliwych substancji już w samej komorze spalania. Poza tym jednym z wymogów stawianych przed IOE jest stały pomiar i monitoring gazów oraz pyłów wydobywających się z komina, czego w takim szczegółowym zakresie nie robi się w przypadku kotłowni węglowych.


reklama


Lokalizacja

Instalacji Odzysku Energii (IOE) ma być usytuowana przy ul. Ostrowieckiej 3 w Starachowicach. Jak informuje ZEC lokalizacja ta została dokładnie przemyślana. Dojazd do ciepłowni bezpośrednio z drogi krajowej nr 42 nie zwiększy natężenia ruchu kołowego w mieście, a sama lokalizacja to tereny przemysłowe.

Pozytywnych stron budowy Instalacji Odzysku Energii

1. Zastąpienie 45% produkcji ciepła w kotłach węglowych produkcją ciepła z RDF’u i zmniejszenie zużycia węgla oraz emisji CO2.

2. Poprawa wskaźników efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej w Starachowicach i możliwość przyłączenia się nowych odbiorców.

3. Zagospodarowanie przetworzonych odpadów komunalnych o znacznej wartości kalorycznej, których składowanie jest prawnie zabronione.

4. Ograniczenie wielkości emisji CO2 oraz zmniejszenie kosztów zakupu uprawnień do emisji poprzez budowę IOE.

5. Zwiększenie pewności zasilania w ciepło poprzez budowę nowego źródła wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

6. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z kotłów węglowych.

7. Wykorzystanie lokalnego „paliwa” do produkcji ciepła częściowo uniezależnia cenę za ciepło od zmian cen paliw na rynku.

Cele przedsięwzięcia

Celem projektu jest kompleksowe rozwiązanie problemu zagospodarowania wyselekcjonowanych frakcji z odpadów komunalnych poprzez wykorzystanie całego ich potencjału energii do produkcji ciepła i energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji do systemu ciepłowniczego. Część tej energii zaspokoi potrzeby samej ciepłowni reszta będzie sprzedawana do sieci energetycznej i stanowić będzie dodatkowy przychód dla spółki. Zatem budowa instalacji daje realną szansę na to, by cena ciepła w przyszłości była niższa niż w innych miastach. Instalacja Odzysku Energii to również kogeneracja z turbiną ORC, mogąca dostarczyć jednocześnie ciepło o mocy 7,83 MWt i energię elektryczną o mocy nominalnej 1,86 MWel.

Technologia

Technologia IOE odpowiada wymogom najlepszej dostępnej techniki (ang. BAT) zawartym w dyrektywie 2010/75/UE203 i jest technologią sprawdzoną w wielu krajach. Wielkość i moc planowanego przez ZEC w Starachowicach przedsięwzięcia dobrano tak, aby zagospodarować całość lokalnie dostępnych odpadów komunalnych i zaspokoić całoroczne zapotrzebowanie na poziomie 45 % produkowanej energii cieplnej.

- Budowa instalacji daje realną szansę na to, by cena ciepła w przyszłości była niższa niż w innych miastach, jak również spowoduje spadek kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych w Starachowicach, co przełoży się na oszczędności w portfelu każdego Starachowiczanina. - informuje ZEC.

Referendum

Przypomnijmy, 8 września 2019 roku swój głos "ZA" oddało 1889 osób, "PRZECIW" 3086. Frekwencja wyniosła 12.46%. Do osiągnięcia wymaganego przepisami progu 30% sporo zabrakło. 

- Zdecydowana większość mieszkańców, która pozostała w domach na władze ZEC przeniosła 100% odpowiedzialności za decyzje w tym zakresie. Dziękuję serdecznie Wszystkim, którzy oddali głos za budową Instalacji mimo kłamliwej kampanii prowadzonej przez przeciwników. - poinformował po zeszłorocznym referendum prezydent Marek Materek.

Inicjatorem organizacji referendum było Stowarzyszenie Wrażliwi Społecznie. Zebrano ponad 4 tys. ważnych podpisów mieszkańców Starachowic pod wnioskiem o przeprowadzenie głosowania w sprawie budowy przez miejską spółkę - Zakład Energetyki Cieplnej (ZEC) - "spalarni odpadów". 

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media