fbpx

Polecamy

Opłata za wywóz odpadów wyższe o ponad 100 procent?

Opłata za wywóz odpadów wyższe o ponad 100 procent? Opłata za wywóz odpadów wyższe o ponad 100 procent?

Teraz także i gmina Starachowice stanęła przed problemem znaczącej podwyżki cen za odbiór i wywóz odpadów. Mieszkańcy za tę usługę zapłacą dwa razy więcej. W informacji przedstawionej przez kierownika referatu Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, Ernesta Kumka czytamy, co ma być powodem tak wysokich cen w mieście.

Przede wszystkim znane są już stawki zaproponowane przez dwóch oferentów, którzy przystąpili do przetargu ogłoszonego na realizację usługi. To firma REMONDIS Sp. z o.o. oraz konsorcjum firm Fart – BIS Sp z o.o. i Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart Sp o.o. Oferenci zaproponowali ceny, które w przeliczeniu na jednego mieszkańca wraz z kosztami obsługi wynoszą: 27,50 zł – Remondis oraz 28,16 zł - konsorcjum firm.

W piśmie przesłanym do naszej redakcji kierownik Ernest Kumek wyjaśnia, z czego wynikają podwyżki cen za odbiór i wywóz odpadów.

W 2019 roku Sejm RP zdecydował o znowelizowaniu Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe regulacje prawne przyniosły nowe koszty. Część rozwiązań, jakie zapisano w dokumencie, ma swoje konsekwencje finansowe, które spadły przede wszystkim na samorządy, a w konsekwencji na mieszkańców. Znowelizowane przepisy dały samorządom na początek 12 miesięcy na uchwalenie nowych regulaminów dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach.


reklama


Według informacji przestawionych w piśmie „radykalny wzrost kosztów odbierania odpadów i ich zagospodarowania” spowodowany jest m.in.:

- drastycznie rosnącymi kosztami zagospodarowania odpadów przez regionalne instalacje, - - rosnącymi kosztami zagospodarowania odpadów komunalnych w związku z ograniczeniem czasu ich magazynowania,
- gwałtownym wzrostem kosztów składowania,
- trudnościami ze zbytem surowców wtórnych,
- wzrostem inflacji,
- podwyżka cen prądu,
- podwyżką płacy minimalnej.

Kolejnym z powodów wymienianych w piśmie jest obowiązek odzyskiwania z odpadów co najmniej 50 proc. surowców wtórnych, co "wpływa na konieczność zmian w ich odbieraniu i generuje wydatki w związku z nowymi inwestycjami.".

Dalej czytamy, że wzrost cen jest spowodowany także nieprawidłowym sortowaniem odpadów przez mieszkańców.

Należy pamiętać, że im więcej śmieci gromadzimy, tym więcej gmina musi zapłacić za ich odbiór oraz zagospodarowanie. A dodatkowo – im więcej nieprawidłowości w ich segregowaniu, tym wyższe koszty ponosimy. Za błędy w niewłaściwej segregacji, niestety płacimy wszyscy. A zgodnie z nowymi przypisami wszyscy jesteśmy zobligowani do selektywnej zbiórki odpadów.

Dalej czytamy:

Kolejnym powodem podniesienia opłat za odbiór odpadów jest również zwiększenie liczby odpadów, co do których istnieje obowiązek segregacji, oraz wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej. Co to jest opłata marszałkowska? Jest to opłata za korzystanie ze środowiska uchwalana przez Prezesa Rady Ministrów, która także wchodzi w skład opłaty uiszczanej przez mieszkańców za odbiór odpadów. Jej wysokość na przestrzeni ostatnich lat drastycznie wzrosła. W 2014 roku wynosiła 119,68 zł, natomiast w 2020 jest to kwota 270 zł. Wzrost opłat środowiskowych znacząco wpływa na koszty prowadzenia działalności, a co za tym idzie przedsiębiorcy zajmujący się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów są zmuszeni podnosić ceny i przenosić część kosztów na osoby korzystające z ich usług, czyli po prostu na mieszkańców gmin i miast.

Na odbiór i wywóz śmieci w przetargu przeznaczono kwotę prawie 6 mln zł (5.989.500,94 zł brutto). Obecnie ceny wynoszą odpowiednio 12 zł za śmieci segregowanych i 24 zł od osoby przy odpadach niesegregowanych. 

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media