fbpx

Polecamy

Przetarg na wybór firmy świadczącej usługę przewozu pasażerów (wideo)

Przetarg na wybór firmy świadczącej usługę przewozu pasażerów Przetarg na wybór firmy świadczącej usługę przewozu pasażerów

Gmina Starachowice w 2022 roku przeprowadzi przetarg na wybór firmy, która będzie świadczyła usługę przewozu pasażerów komunikacją miejską. Podmiot wybrany w konkurencyjnej procedurze przetargowej, który zaoferuje najniższą stawkę za wozokilometr, zgodnie z planami, rozpocząłby świadczenie usługi od 1 stycznia 2023 r. Działanie to, ma doprowadzić do tańszej komunikacji miejskiej oraz więcej pieniędzy na inwestycje w mieście.

Analizując rozstrzygnięcia przetargów na świadczenie usług komunikacyjnych w innych miastach Starachowice mogą liczyć na oszczędności w zakresie środków przeznaczanych rok do roku na ten cel, to ok 4 - 5 mln zł oszczędności rocznie. Środki te zmniejszyłyby wydatki bieżące i przeznaczone zostałyby na wydatki inwestycyjne, w tym budowę Wiaduktu w Dolnych Starachowicach.

W Starachowicach powierzono do 2026 roku świadczenie usługi przewozu pasażerów w komunikacji publicznej Miejskiemu Zakładowi Komunikacji. Spółka w 2014 roku znajdowała się w tragicznej sytuacji finansowej, wówczas rekomendowano prezydentowi miasta ogłoszenie upadłości firmy, ponieważ posiadała zadłużenie przekraczające wartość majątku jakim dysponowała.

- Nie chciałem podjąć decyzji o likwidacji spółki z kilku względów. Po pierwsze ze względu na pracowników, których większość była w wieku przedemerytalnym. Po drugie ze względu na ogromne zadłużenie przekraczające wartość majątku. Zadłużenie i stratę z lat ubiegłych, zmuszona byłaby pokryć nagle Gmina Starachowice. Nie mogliśmy sobie wówczas na to pozwolić. Dlatego po konsultacji z przewodniczącą Rady Nadzorczej MZK panią Elżbietą Śreniawską zdecydowałem o utrzymaniu działalności spółki a także rozpoczęciu trudnego procesu restrukturyzacji firmy - mówi prezydent miasta Marek Materek.

W 2017 roku pojawiła się szansa na pozyskanie dużych środków europejskich na poprawę funkcjonowania systemu transportu zbiorowego w mieście. By można było skorzystać ze środków należało:

- stworzyć nową spółkę, która byłaby w dobrej kondycji finansowej,

- połączyć MZK z inną gminną spółką, która będzie w dobrej kondycji finansowej,

- ogłosić przetarg na obsługę komunikacyjną miasta przez zewnętrznego operatora.

Ze względu na trwający proces restrukturyzacji w Miejskim Zakładzie Komunikacji, koniecznością spłaty kredytów i pokrycia strat z lat ubiegłych zdecydowano o połączeniu MZK z Zakładem Energetyki Cieplnej. W dniu 16.10.2018 r. Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zatwierdził połączenie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (spółka przejmująca) z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym Sp. z o.o. (spółka przejmowana). Połączenie spółek nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. Połączenie spółek pozwoliło na zmniejszenie ilości etatów, wygenerowanie oszczędności, podwyższenie wynagrodzeń pracowników firmy, spłatę większości zadłużenia, pokrycie części strat MZK z lat ubiegłych.

Gmina Starachowice rok do roku zobowiązana jest do przekazywania rekompensaty dla firmy za świadczenie usług tj. ok 8,5 mln zł rocznie. Do kasy firmy trafiają także przychody ze sprzedaży biletów tj. ok 2,5 mln zł rocznie. Sumując utrzymanie komunikacji miejskiej w obecnym kształcie kosztuje Starachowiczan ok 11 mln zł rocznie.

Spółka rocznie wykonuje ok 1 milion wozokilometrów. 1 wozokilometr kosztuje ok 11 zł brutto. Ceny, które oferowane są aktualnie w przetargach na terenie kraju oscylują wokół 6 zł brutto za wozokilometr. Biorąc to pod uwagę aktualnie miasto mogłoby liczyć na roczne oszczędności rzędu 4-5 mln zł.

Podjęcie decyzji o ogłoszeniu przetargu na świadczenie usług w ramach komunikacji miejskiej rodzi szereg pytań, które wymagają udzielenia odpowiedzi.


reklama


Czy ZEC Komunikacja Miejska może startować w przetargu?

Tak. Przetarg miałby charakter nieograniczony. Mogłaby startować w nim miejska spółka, jak również inni przewoźnicy. Wygrałaby firma, która zaoferowałaby najniższą stawkę za wozokilometr.

Co z nowymi autobusami, nowym warsztatem - myjnią - centrum dyspozytorskim, stacją tankowania CNG?

Gmina Starachowice ogłosiła przetarg na zakup 20 nowych niskopodłogowych, ekologicznych autobusów na gaz CNG. Ogłoszone zostało także postępowanie na wybór wykonawcy nowej bazy na terenie dawnego MZK przy ul. Radomskiej. Wybudowany zostanie tam nowy budynek z myjnią, warsztatem i centrum dyspozytorskim. Wybudowana zostanie także stacja tankowania autobusów CNG.

Autobusy, baza, plac postojowy dla autobusów a także stacja ładowania będą własnością Gminy Starachowice, która ten majątek miała wydzierżawić ZEC Komunikacji Miejskiej. W przypadku organizacji przetargu majątek ten zostanie wydzierżawiony zwycięzcy postępowania. Każdy z zainteresowanych będzie musiał wkalkulować koszt dzierżawy w swoją ofertę.

Co z pracownikami części komunikacyjnej ZEC w przypadku przegranej spółki w przetargu?

Wszyscy kierowcy powinni otrzymać propozycję pracy w firmie przewozowej. Po rozmowach z prezesami miejskich spółek i jednostek organizacyjnych wiem, że nikt z pracowników nie musi czuć się zagrożony. W naszych spółkach i jednostkach wiele osób w najbliższych latach odchodzi na emerytury, dzięki czemu będziemy mieli możliwość zaoferować inne miejsca pracy w przypadku przegranej ZEC w przetargu.

Czy Gmina nie straci dofinansowania unijnego?

Zdecydowanie nie. Przeznaczenie majątku, który zostanie wytworzony lub zakupiony nie zostanie zmienione. Zmienić może się jedynie operator tego majątku.

Kto będzie decydował o cenach biletów?

Ustalanie cen biletów w komunikacji miejskiej należy do wyłącznych kompetencji Rady Miejskiej. Nic w tej kwestii się nie zmienia.

Kto będzie decydował o trasach komunikacji miejskiej?

Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Miejskim, którzy odpowiadaliby za sprawy związane z komunikacją miejską i obsługę pasażerów.

Do kogo będą wędrowały wpływy ze sprzedaży biletów?

Wpływy ze sprzedaży biletów w przypadku organizacji przetargu na obsługę komunikacyjną miasta trafiałyby do budżetu miasta i stanowiłyby dochód gminy.

Ile długów i strat z lat ubiegłych pozostanie po MZK w przypadku przegranej ZEC?

Po 2023 roku do spłaty pozostanie ok 2,5 mln kredytu i ok 6 mln zł straty z lat ubiegłych. Postaramy się, by do 2023 nadpłacić zarówno kredyt jak również pokryć jak najwięcej strat z lat ubiegłych. W przypadku przegranej ZEC w przetargu nie zostawimy spółki z kukułczym jajem. Miasto ma możliwość podwyższania kapitału w swoich spółkach. Takie rozwiązanie byłoby stosowane w przypadku ZEC. Środki wygenerowane z oszczędności częściowo byłyby przeznaczone na spłatę zadłużenia i pokrycie strat z lat ubiegłych poprzez podwyższenie kapitału spółki, co dla gminy jest korzystne, ponieważ jest to wydatek majątkowy, a nie bieżący.

Po co łączono MZK z ZEC skoro teraz ma być organizowany przetarg?

Dwie miejskie spółki zostały połączone by Gmina miała szansę ubiegać się o środki unijne. Ten cel został osiągnięty. W ramach dwóch ogromnych projektów pozyskaliśmy ok 70 mln zł środków unijnych w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego. Są to środki na:

- budowę nowego zaplecza warsztatowego, myjni i centrum dyspozytorskiego,

- budowę stacji tankowania autobusów CNG,

- zagospodarowanie otoczenia Dworca Wschodniego - centrum komunikacyjne,

- zagospodarowanie otoczenia Dworca Zachodniego - centrum komunikacyjne,

- budowę systemu ścieżek rowerowych na terenie miasta,

- przebudowę ul. Konstytucji 3 Maja i fragmentu ul. Partyzantów,

- przebudowa ul. Parkowej,

- przebudowę ul. Kilińskiego,

- wykonanie zatoki autobusowej na Grobli przy ul. Kieleckiej,

- przedłużenie ul. Batalionów Chłopskich do ronda u zbiegu ulic Iglastej i Szkolnej,

- przebudowę pasażu Staffa,

- uruchomienie wypożyczalni Rowerów,

- wymianę wiat przystankowych.

Część zadań już została zrealizowana, na kilka ogłosiliśmy niedawno przetargi, kolejne postępowania ogłaszane będą wiosną 2021 roku. Cały projekt zamierzamy wykonać do końca 2022 roku.

Drugim bardzo istotnym powodem jest czynnik ludzki. Czekaliśmy aż wielu pracowników danego MZK przejdzie na świadczenie emerytalne. Do 2023 roku osób, które odejdą na emerytury będzie znacznie więcej. Wcześniej nie bylibyśmy w stanie przejąć osób, które nie posiadają uprawnień emerytalnych, teraz jest ku temu okazja, ponieważ na świadczenia emerytalne będzie przechodziło wielu pracowników naszych spółek i jednostek.

Trzeci element to sytuacja finansowa. Sytuacja finansowa zarówno firmy jak również miasta poprawiła się, dzięki czemu przygotowanie takiej operacji jest możliwe i bezpieczne.

Czwarty element - gmina dzięki realizacji projektów unijnych będzie w 100% niezależna od firm przewozowych, jeśli chodzi o tabor, bazę a także stację ładowania. To oznacza bezpieczeństwo na przyszłość przy realizacji usług dla Mieszkańców.

Zrobię wszystko co w mojej mocy, aby zadbać o lepszą obsługę komunikacyjną Mieszkańców w kolejnych latach a także postaram się zadbać o Wszystkich pracowników części Komunikacyjnej ZEC – mówi Prezydent Miasta Marek Materek.

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media