fbpx

Polecamy

Otoczenie Dworca Wschodniego czekają zmiany

Otoczenie Dworca Wschodniego czekają zmiany Otoczenie Dworca Wschodniego czekają zmiany

4 firmy są zainteresowane wykonaniem zagospodarowania terenu przy dworcu wschodnim w Starachowicach.

- Wszystkie oferty mieszczą się w środkach przewidzianych na ten cel w gminnym budżecie – mówi Prezydent Miasta Marek Materek - Dlatego już dziś śmiało można powiedzieć, że przetarg uda nam się rozstrzygnąć. Przed nami badanie ofert, ocena i wybór wykonawcy prac.

Zagospodarowanie terenu przy dworcu wschodnim w Starachowicach realizowane będzie w ramach tytułu budżetowego: „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego”, zadanie: Zintegrowane Centrum Przesiadkowe – Starachowice Wschodnie. Cztery złożone oferty opiewają na kwoty od 2 606 959,24 zł do 3 650 640,00 zł. Gmina zamierzała na ten cel przeznaczyć 4 183 444,40 zł brutto.

- Zanim ogłosiliśmy przetarg kilka lat poświeciliśmy na niezbędne przygotowania – informuje Prezydent Miasta Marek Materek - Teren nie należał do Gminy. W ciągu minionych lat udało się uregulować kwestie własnościowe. Pozyskaliśmy środki unijne w ramach Modelowej Rewitalizacji Miast na opracowanie dokumentacji technicznej. Pozyskaliśmy także fundusze unijne na wykonanie prac, a niedawno pozyskaliśmy środki z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dzięki temu praktycznie w 100% inwestycja zostanie sfinansowana z pozyskanych środków zewnętrznych. I to cieszy mnie najbardziej prócz tego, że wreszcie za ten obszar nie będziemy musieli się jako Mieszkańcy wstydzić.


reklama


Główny zakres inwestycji obejmuje rozbudowę ulicy Kolejowej – dwukierunkowej ulicy

klasy technicznej o szerokości 7 m poprzez:

• budowę w obszarze dworca jednokierunkowych dróg manewrowych zapewniających rozdzielenie ruchu autobusów, busów oraz taksówek a także dojazd do miejsc parkingowych,

• korektę wyspy nieprzejezdnej, skrzyżowania dróg,

• budowę zatoki autobusowej ze zjazdami i ciągiem pieszym po północnej stronie ulicy Kolejowej na wysokości budynku dworca,

• przebudowę zjazdów,

• budowę i przebudowę chodników,budowę drogi rowerowej i parkingów dla rowerów,

• budowę podłużnych peronów komunikacji wraz z przystankami autobusowymi przeznaczonych dla autobusów, busów oraz pojazdów taxi,

• odtworzenie zjazdów do nieruchomości,

• budowę miejsc parkingowych, w tym dla niepełnosprawnych,

• przebudowę sieci elektroenergetycznej w celu zapewnienia zasilania peronów oraz oświetlenia terenu dworca wraz z monitoringiem,

• budowę kanału technologicznego,

• usunięcie kolizji z sieciami sanitarnymi, teletechnicznymi i elektroenergetycznymi,

• budowę urządzeń odwadniających dla zapewnienia odprowadzenia wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej,

• budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i elementów małej architektury,

• budowę ogrodzenia i bramy na tereny PKP,

• rozbiórkę elementów kolidujących z inwestycją oraz wycinkę kolidującej zieleni,

• zagospodarowanie zieleni niskiej oraz nasadzenia kompensujące wycinkę,

• zabezpieczenie pozostałych elementów istniejącej infrastruktury przed możliwą kolizją z projektowaną infrastrukturą.

W ramach opracowania planuje się budowę drogi dwukierunkowej oznaczonej w MPZP jako 1KDZ zapewniającej dojazd do miejsc parkingowych wraz z budową miejsc parkingowych i odtworzeniem dojazdu do obiektów PKP.

Na terenie placu dworcowego przewiduje się budowę drogi rowerowej, parkingu dla rowerów oraz chodników, a także odtworzenie zjazdów do nieruchomości.

Inwestycja wymusza przebudowę sieci elektroenergetycznej oraz oświetlenia terenu dworca, budowę sieci teletechnicznej dla zapewnienia funkcjonowania sieci teleinformatycznej (Wi-Fi) oraz usunięcie kolizji z sieciami sanitarnymi, teletechnicznymi i elektroenergetycznymi.

Nowy układ drogowy wymaga ponadto budowy urządzeń odwadniających dla zapewnienia odprowadzenia wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej, budowy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozbiórkę elementów kolidujących z inwestycją oraz zabezpieczenie pozostałych elementów istniejącej infrastruktury przed możliwą kolizją z projektowaną infrastrukturą.

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media