fbpx

Polecamy

Wyniki konkursu ofert dla NGO

Zarząd Powiatu w Starachowicach zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021r.

167 500 zł – to łączna kwota dotacji przyznanej przez Powiat Starachowicki organizacjom pozarządowym na 2021 r. w ramach konkursu na realizację zadań publicznych. Wsparciem objęte zostaną następujące sfery działalności:

    Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
    Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza
    Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
    Promocja i organizacja wolontariatu.
    Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
    Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
    Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
    Ratownictwo i ochrona ludności.
    Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
    Działalność na rzecz osób  w wieku emerytalnym.
    Turystyka i krajoznawstwo.


reklama


PS

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media