fbpx

Polecamy

Nowa kadencja Komitetu Rewitalizacji

Nowa kadencja Komitetu Rewitalizacji Nowa kadencja Komitetu Rewitalizacji

Prezydent Miasta Starachowice powołał nowy skład Komitetu Rewitalizacji na lata 2021-2023, Komitet pełni funkcję opiniodawczą i doradczą dla Prezydenta. Ciało doradcze oprócz cyklicznych spotkań bierze udział w konsultacjach społecznych i warsztatach, nowa kadencja to także nowe wyzwania i pomysły.

Nabór do Komitetu Rewitalizacji trwał od 31 grudnia 2020 roku do 25 stycznia 2021 roku. W tym czasie wpłynęło 12 formularzy zgłoszeniowych, ze względu na brak zgłoszeń w naborze podstawowym od osób reprezentujących Starachowicką Spółdzielnię Mieszkaniową, mieszkańców Wierzbnika, mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji, przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji i SSE w dniu 27 stycznia 2021 roku ogłoszono nabór uzupełniający, w którym nie złożono żadnego formularza zgłoszeniowego.

Skład Komitetu Rewitalizacji na lata 2021 – 2023

    Pan Mariusz Chmiel - przedstawiciel organizacji pozarządowych
    Pan Dariusz Grunt - przedstawiciel wspólnot mieszkaniowych
    Pan Ireneusz Gwóźdź - przedstawiciel organizacji pozarządowych
    Pani Liliana Jabłko - mieszkanka obszaru rewitalizacji
    Pan Igor Kaczorowski - przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta
    Pan Tomasz Łebek - mieszkaniec obszaru rewitalizacji
    Pan Andrzej Pacek - przedstawiciel organizacji pozarządowych
    Pani Małgorzata Ślaska - przedstawicielka organizacji pozarządowych
    Pani Małgorzata Szmiłyk - mieszkanka obszaru rewitalizacji
    Pan Andrzej Jacek Tarnowski - przedstawiciel organizacji pozarządowych
    Pani Izabela Wrona - przedstawicielka Urzędu Miejskiego
    Pan Adam Wyrębkiewicz - przedstawiciel Starachowickiej Rady Seniorów
    Pan Tadeusz Zieliński - przedstawiciel organizacji pozarządowych

Przy wyborze składu Komitetu Rewitalizacji, Prezydent Miasta dążył do zapewnienia reprezentatywności Komitetu tj. udziału w Komitecie osób z różnych grup wiekowych, najbardziej aktywnie uczestniczących w życiu wspólnoty samorządowej w aspekcie rewitalizacji oraz osób reprezentujących najbardziej aktywne w procesie przygotowania i prowadzenia rewitalizacji organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i podmioty oraz, które uzyskały znaczące poparcie ich kandydatury.

Do lipca 2021 roku odbyły się cztery spotkania Komitetu Rewitalizacji na którym członkowie dyskutowali o bieżących inwestycjach miejskich. Pierwsze spotkanie otwierało nową kadencję Komitetu, uczestnicy opowiadali o swojej działalności społecznej i zainteresowaniach, które chcieliby podejmować podczas prac Komitetu. Kolejne spotkanie odbyło się w Parku Miejskim, na którym Prezydent Miasta opowiedział o zrewitalizowanej miejskiej strefie zieleni. Następnie członkowie Komitetu wizytowali powstałe przy ul. Piłsudskiego bloki mieszkaniowe. W czerwcu 2021 roku odbyły się wybory przewodniczącego Komitetu i Zastępcy, po przeprowadzeniu procedury wyborów przewodniczącym Komitetu został Pan Ireneusz Gwóźdź. Na funkcję Zastępcy Przewodniczącego został wybrany Pan Tadeusz Zieliński.

Kolejne spotkania Komitetu będą odbywały się systematycznie, zgodnie z ustalonym przez członków harmonogramem.


reklama


UMS

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media