fbpx
Logo
Wydrukuj tę stronę

Trwa konkurs na ,,Najpiękniejszą posesję w gminie Mirzec”

Trwa konkurs na ,,Najpiękniejszą posesję w gminie Mirzec” Trwa konkurs na ,,Najpiękniejszą posesję w gminie Mirzec”

Wciąż można zgłaszać swoje prace w konkursie na ,,Najpiękniejszą posesję w gminie Mirzec”.

Celem konkursu jest:

wyłonienie i nagrodzenie najładniejszej posesji,
upiększenie ogólnego wizerunku gminy Mirzec,
podniesienie walorów estetycznych gminy Mirzec,
kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę i wizerunek gminy,
promocja ciekawych i niestandardowych rozwiązań.

 

Warunki uczestnictwa:

konkurs jest dobrowolny i bezpłatny,
w konkursie mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni mieszkańcy Gminy Mirzec, którzy uwiecznią swoją posesję,
warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenia poprzez formularz dostępny na stronach internetowych w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 15 sierpnia 2021 roku,
na stronie biok-mirzec.pl znajduje się formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić podając swoje dane kontaktowe wraz z opisem co przedstawiają załączone zdjęcia np. adres posesji, ukwieconego balkon, podwórka itp. oraz załączyć max. 3 zdjęcia w formacie jpg o rozmiarze nieprzekraczającym 6MB każde,
uczestnik wysyłając zgłoszenie do konkursu równoznacznie oświadcza, że:
jest osobą pełnoletnią,
jest autorem zdjęć i posiada do nich pełnię praw autorskich,
zdjęcia nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłaszania przez osoby trzecie roszczeń w związku z zamieszczonymi zdjęciami,
udziela zgody na nieodpłatne korzystanie przez Organizatorów ze zdjęć w celach promocyjnych konkursu oraz gminy Mirzec,
jeden uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną posesję,
przesłanie materiałów do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Termin Konkursu.

a) Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia regulaminu na stronie internetowej BiOK www.biok-mirzec.pl ,
b) wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gminy Mirzec oraz Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec a także w mediach społecznościowych nie później niż do 22 sierpnia 2021 roku.


reklama


UGM

Projekt i wykonanie Spotted: Media