fbpx

Polecamy

Miejska oczyszczalnia po modernizacji za ponad 30 mln zł (zdjęcia)

W starachowicką oczyszczalnię zainwestowano blisko 34 mln zł. Efekty tej inwestycji oglądali uczestnicy kolejnego spaceru z Prezydentem Miasta Starachowice Markiem Materkiem. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o zastosowanych rozwiązaniach, sposobach oczyszczania ścieków i dalszych planach inwestycyjnych. Teren oczyszczalni miejskiej widziany z lotu ptaka uczestnicy podziwiali z dachu jeden z komór fermentacyjnych.

Od kilku tygodni Prezydent Starachowic Marek Materek spotyka się z członkami Komitetu Rewitalizacyjnego, Młodzieżowej Rady Miasta, Starachowickiej Rady Seniorów i mieszkańcami podczas wspólnych spacerów. Miejscem tych spotkań są place budowy, miejsca inwestycji realizowanych przez gminę lub spółki komunalne. Dotychczas mieszkańcy wspólnie z prezydentem wizytowali oczyszczany zbiornik Pasternik, rewitalizowane otoczenie zbiornika Lubianka, przebudowywany plac przed Parkiem Kultury, a w ostatni piątek modernizowaną miejską oczyszczalnię ścieków.

- Na Państwa prośbę, gościmy na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Bocznej. Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji wspólnie ze swoimi współpracownikami oprowadzą nas i opowiedzą o ogromnej inwestycji, jaka jest tu realizowana – witał uczestników Prezydent Miasta Marek Materek - Wartość tego przedsięwzięcia to blisko 34 mln zł, z czego 10 mln to środki własne, resztę pokrywa dofinansowanie z funduszy unijnych. Oficjalny odbiór inwestycji jeszcze przed nami, natomiast dziś mamy odbiór społeczny, wspólnie z Państwem.

O procesie oczyszczania ścieków oraz efektach przeprowadzonych prac informowali prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Jerzy Miśkiewicz wraz ze współpracownikami: Robertem Packiem kierownikiem oczyszczalni ścieków i ujęcia wody Trębowiec – Seredzice oraz Justyną Jankowicz technologiem wody i ścieków.

Modernizacja oczyszczalni ścieków dotyczy części osadowo-biogazowej. W zakresie tej inwestycji znajduje się także wykonanie kontenerowej stacji zlewczej ścieków SZS oraz „przepinka” jednego z kanałów doprowadzającego ścieki do oczyszczalni. Zasadniczy zakres planowanych robót to budowa szeregu nowych obiektów w części osadowo-biogazowej oraz modernizacja kilku istniejących.


reklama


Celem strategicznym przedsięwzięcia jest zapewnienie dobrego stanu środowiska poprzez właściwą przeróbkę osadów ściekowych powstających na oczyszczalni ścieków w Starachowicach i ich właściwe końcowe zagospodarowanie, w połączeniu z podniesieniem samowystarczalności energetycznej oczyszczalni. Realizacja inwestycji pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacyjnych ponoszonych przez oczyszczalnię przy oczyszczaniu ścieków i przeróbce osadów.

- W wyniku przebudowy i uruchomienia całej linii biogazowo – osadowej problem przetrzymania osadów przestał istnieć – informuje prezes Miśkiewicz. Osady, które wcześniej zalegały w kadzi dziś w cyklach, ok. raz na minutę są zasysane i poddawane obróbce.

- Oczyszczony ściek - jak mówi kierownik Robert Pacek - trafia do rzeki Młynówki natomiast osad nadmierny, który pozostaje po obróbce, poprzez stację zagęszczania osadów trafia do zbiornika osadu wtórnego i tam jest mieszany z osadem wstępnym, a następnie wykorzystywany zostaje do produkcji biogazu.

Rocznie na potrzeby technologiczne w miejskiej oczyszczalni wykorzystywane jest 100 tys. m³ wody.

- Poszukując oszczędności uruchamiamy tzw. wodę technologiczną czyli wodę zawróconą i najbardziej wodochłonne elementy będziemy zasilać wodą zawróconą zamiast czystej wody pobieranej z Trębowca – dodaje prezes.

Prace inwestycyjne obejmowały także dwie zamknięte komory fermentacyjne, każda z nich o pojemności 2,5 tys. m³. Wewnątrz każdej komór panuje temperatura 38,5 ºC.

- Jeszcze przed kilkoma miesiącami mieliśmy bardzo duże problemy z ich szczelnością, dziś, dzięki wykonanym pracom inwestycyjnym problemy te zostały zażegnane – informuje prezes Jerzy Miśkiewicz - Komory zostały sprężone zewnętrznie, obudowane blachą, izolowane bardzo grubą warstwą wełny mineralnej po to, aby tą temperaturę utrzymywać.

O zażegnany problem pękających komór fermentacyjnych pytała dziennikarka z redakcji Starachowice – Net, mieszkanka ul. Bocznej.

- Dla staranności i dla zachowania pewności, że urządzenie spełnia wymogi poprosiliśmy Politechnikę Świętokrzyską, profesora Grzegorza Świta o zbadanie metodą ultradźwięków szczelność tego obiektu – mówi prezes.- Badanie potwierdziło, że obiekt spełnia wszelkie wymogi, sprężenie jest wykonane właściwie i nie ma obaw, że zacznie przeciekać. Jeśli chodzi o gwarancję to jest to okres 50, 60 lat.

Następnie uczestnicy spotkania weszli na pokrywę jednej komór fermentacyjnych, skąd z lotu ptaka można było obejrzeć teren oczyszczalni oraz panoramę miasta widoczną w tle. Przez specjalny otwór w pokrywie można było także zajrzeć do środka komory.

Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni jest dofinansowana w 63,5%, pozostała część to wkład własny PWiK-a.

- Blisko 34 mln zł, to koszt, który w kosztorysie wstępnym Narodowy Fundusz przeznaczył dla nas. Udało się wyłonić wykonawcę za mniejsze pieniądze dzięki temu do inwestycji doszła instalacja liniowa w Gminie Mirzec za 6,5 mln zł i dojdzie stacja krat o której mówiłem – dodaje Jerzy Miśkiewicz - Projekt nie będzie wymagał zwiększenia zakresu finansowego ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kolejny Spacer z Prezydentem Miasta, zaplanowano na terenie dawnej kolonii robotniczej gdzie trwa modernizacja budynków wielorodzinnych oraz budowa świetlicy środowiskowej i mieszkań chronionych.

UMS

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media