fbpx

Polecamy

Modernizacja kuchni i stołówek w szkołach podstawowych w Mircu i Tychowie Starym

Modernizacja kuchni i stołówek w szkołach podstawowych w Mircu i Tychowie Starym Modernizacja kuchni i stołówek w szkołach podstawowych w Mircu i Tychowie Starym

29 września 2021 r. w Urzędzie Gminy w Mircu zostały podpisane umowy pomiędzy Gminą Mirzec, reprezentowaną na podstawie pełnomocnictw przez dyrektor Szkoły Podstawowej w Mircu Alicję Raczyńską i dyrektora Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym Sławomira Majchrzaka, a „More Blue Sp. z o.o.” reprezentowaną przez prezesa Cezarego Kopyckiego i wybraną  w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podst. ustawy z 11 września 2019 r. „Prawo zamówień publicznych”.

Umowy zostały podpisane przy kontrasygnacie głównego księgowego Doroty Szot w obecności wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna oraz kierownika referatu inwestycji Ryszarda Nowaka.

Przedmiotem umów jest: „Dostawa wyposażenia w urządzenia i sprzęt dla organizacji stołówek i miejsc spożywania posiłków wraz z robotami remontowo-adaptacyjnymi do realizacji zadania w ramach modułu 3. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki poprzez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków obejmujących:

– dostawę wyposażenia do stołówek (kuchnia i miejsce spożywania posiłków) wraz z pracami remontowo-adaptacyjnymi stołówki i pomieszczenia do spożywania posiłków w Szkole Podstawowej im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu (koszt realizacji zadania 119 260,80 zł);

– dostawę wyposażenia do stołówki (kuchnia i miejsce spożywania posiłków) w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Kupczyka w Tychowie Starym (koszt realizacji zadania 99 999,00 zł).

Przedmiot zamówienia jest dofinansowywany ze środków budżetu państwa w ramach umowy ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty działającym w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego.


reklama


UGM

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media