fbpx

Polecamy

Wydatki inwestycyjne rosną, zadłużenie na podobnym poziomie (zdjęcia)

Prezydent Miasta Marek Materek podpisał projekt budżetu na 2022 rok. Projekt budżetu jak co roku zawiera także zaplanowane środki z pożyczek i kredytów, których ostatecznie później gmina stara się nie wykorzystywać. Jak mówi Prezydent Miasta Marek Materek - planowanie budżetu w ten sposób pomaga w sprawniejszym zarządzaniu finansami i szybszej realizacji inwestycji.

Zadłużenie gminy Starachowice na koniec 2014 roku wynosiło około 43, 6 mln zł. Około 43, 6 mln zł to przewidywany stan zadłużenia gminy na koniec 2021 roku (z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji). Dopuszczalny prawem wskaźnik zobowiązań gminy wynosił 60% dochodów gminy, w roku bieżącym w Starachowicach wynosi 14%. To daje nam dużą rezerwę do działań w kolejnych latach - mówi prezydent Marek Materek.

Prezydent Miasta Marek Materek wskazuje, że przy takiej ilości inwestycji i remontów, co niektórym wydaje się niemożliwe, jest możliwe.

- Pierwszą osobą, którą odwiedziłem w Urzędzie Miejskim w Starachowicach po wygranych wyborach w 2014 roku była skarbnik miasta p. Halina Piwnik – wspomina Prezydent Miasta. - Powiedziałem o tym jakie są moje priorytety dotyczące polityki finansowej miasta: Nie zmniejszamy poziomu zadłużenia, ograniczamy wydatki bieżące, by wygenerować jak najwięcej środków własnych na inwestycje. Równolegle rozpoczynam starania o to, by większość inwestycji była dofinansowana środkami zewnętrznymi. I to się udało! Rocznie byliśmy w stanie wygenerować od 10 do maksymalnie 15 mln zł środków własnych. Dzięki aktywnemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych udało się w tym roku osiągnąć rekordowy poziom środków, które są przeznaczone na inwestycje. Zdecydowana większość to dotacje pozyskiwane ze środków europejskich i krajowych. Od początku mojej pracy dla Starachowic pozyskaliśmy ponad 310 mln zł środków zewnętrznych na różnego rodzaju inwestycje i remonty.

Czy gmina Starachowice nie planuje nowych kredytów?

- Rok do roku w projekcie budżetu miasta mamy zaplanowane środki z pożyczek i kredytów, których ostatecznie później staramy się nie wykorzystywać – informuje Prezydent. Zaplanowane w ten sposób środki pomagają nam w sprawniejszym zarządzaniu finansami i szybszej realizacji inwestycji. W międzyczasie staram się na poszczególne zadania pozyskiwać dodatkowe zewnętrzne źródła finansowania. I tak na ten rok mieliśmy zaplanowane zaciągniecie ok 18 mln zł kredytu, którego ostatecznie nie wykorzystamy. Podobnie było dwa lata temu, mieliśmy zaplanowane kilka milionów kredytu i także ostatecznie nie został przez nasz samorząd zaciągnięty. Innym razem zaciągnęliśmy kredyt, by wykonać termomodernizacje szkół i przedszkoli, później pozyskaliśmy dotację europejską na ten cel, która pozwoliła nam spłacić kredyt.

Gmina Starachowice planuje w budżecie na 2022 rok kredyt w wysokości około 30 mln zł. Prezydent Miasta przewiduje, że prawdopodobnie kredyt ten także nie zostanie w całości skonsumowany. Ma pomóc jednak w podtrzymaniu dużego tempa inwestycyjnego w zmienianiu Starachowic na lepsze miejsce do życia – powiedział Prezydent.

- Wszystko wskazuje na to, że zwykły kredyt uda nam się zastąpić atrakcyjną formą finansowania inwestycji przez Europejski Bank Inwestycyjny za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Jeśli to nam się uda będzie to duży sukces naszego samorządu. Do tej pory jedynie duże miasta miały dostęp do tak atrakcyjnych form współfinansowania inwestycji przez EBI. Podpisuję projekt budżetu miasta Starachowice na rok 2022. Serdecznie dziękuję moim współpracownikom za zaangażowanie i współpracę przy tworzeniu tego kluczowego dla miasta dokumentu. Działamy dalej – zakończył Prezydent Miasta Marek Materek.

Najważniejsze zadania przewidziane do realizacji w 2022 roku:

- Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na budowę wiaduktu w Starachowicach Dolnych,

- Zakup 20 sztuk niskopodłogowych autobusów, które na początku 2022 roku zaczną wozić pasażerów komunikacji miejskiej,

- Budowa Centrum Komunikacyjnego Starachowice Dolne,

- Remont ul. Słonecznej,

- Remont ul. Mickiewicza,

- Remont ul. Duboisa,

- Budowa ronda u zbiegu Moniuszki i Nowowiejskiej,

- Budowa ul. Słowackiego etap II,

- Budowa ul. Ustronie,

- Budowa ul. Spokojnej,

- Budowa ul. Jeżynowej,

- Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 744 na terenie miasta Starachowice (w 2022 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej),

- Przebudowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem PZU-ul. Kilińskiego – etap II,

- Wykonanie ul. Nad Kamienną 5.

- Wykonanie ul. Strugowej,

- Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Kielecką z os. Orłowo na terenie Gminy Wąchock i Miasta Starachowice,

- Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego poprzez budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Kościelnej w Starachowicach,

- Przebudowa 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Starachowicach przy ul. Widok 3, Widok 12 i Widok 14,

- Przebudowa budynku wielolokalowego przy ul. Ostrowieckiej 21b,

- Modernizacja targowiska miejskiego w Starachowicach – etap II,

- Zwiększenie dostępności e-usług dla miasta Starachowice,

- Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego (Centrum Kreatywności – Pałacyk),

- Budowa hali sportowej wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 6 w Starachowicach,

- Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Starachowicach,

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap III,

- Przywrócenie walorów naturalnych zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej,

- Eko Starachowice – nowoczesny system gospodarki odpadami,

- Przebudowa Parku Kultury w Starachowicach,

- Zaplecze sportowe przy boisku do piłki nożnej przy ul. Szkolnej w Starachowicach,

- Przebudowa skrzyżowania ulic: Kieleckiej, Radomskiej i Stanisława Moniuszki w ciągu drogi DK 42.

- Wykonanie siłowni plenerowej przy ul. Sienkiewicza 3,

- Wykonanie ul. Lachy,

- Wykonanie ul. Cichej,

- Wykonanie ul. Sąsiedzkiej,

- Przebudowa 21 przejść dla pieszych na drogach gminnych,

- Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na przebudowę 17 przejść dla pieszych na terenie miasta na drogach powiatowych,

- Pomoc finansowa dla Gminy Brody na dofinasowanie zadania: Wykonanie projektu budowlanego wraz z wykupem gruntów pod budowę ciągu pieszo jezdnego na granicy sołectwa Kuczów od ul. Lenartowskiej do ul. Ostrowieckiej w Starachowicach

W 2022 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

- Poprawa komunikacji na osiedlu Żeromskiego (w 2022 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej),

- Wykonanie zatoki parkingowej oraz modernizacja chodników przy ul. Sienkiewicza,

- Wykonanie zatok parkingowych przy ul. Prusa,

- Budowa miejsc postojowych z oświetleniem za blokiem Słoneczna 20,

- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Starachowice,

- Wykonanie alejek na cmentarzu przy ul. Polnej,

- Komputeryzacja i doposażenie stanowisk,

- Modernizacja kompleksu szkolnego przy ul. Leśnej i Kopalnianej w Starachowicach,

- Wykonanie odwodnienia przed budynkiem wielorodzinnym nr 5 Kraszewskiego do pasażu Staffa,

- Budowa wodnego placu zabaw (w 2022 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej),

- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz umiejscowienie dwóch nowych Starów na ścieżce Starachowickiego Stara,

- Wykonanie skweru pod Skałkami przy ul. Zakładowej,

- Zagospodarowanie obszaru Szlakowiska (w 2022 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej),

- Doposażenie istniejącego placu zabaw przy ulicy Reja 6,

- Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego (W 2022 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej),

- zagospodarowanie terenu Szlakowiska,

Wykonanie dokumentacji technicznej do zadań: 

Remont dróg z terenu Miasta Starachowice opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

- Przebudowa ulic: Sadowej i Kanałowej

- ul. Wieniawskiego,

- ul. Podlesie,

- ul. Radoszewskiego,

- Łącznik miedzy Kościelna a Zaciszem,

- ul. Brązowa,

- ul. Myśliwska,

- ul. Składowa,

- ul. Polna,

- Ścieżka rowerowa przy ul. Żytniej,

- ul. Kornatka,

- ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego,

- ul. Partyzantów,

- ul. Iglasta,

- ul. Wojska Polskiego,

- ul. Bugaj,

- ul. Zachodnia,

- ul. Bohaterów Westerplatte,

- ul. św. Barbary,

- ul. Sadowa i Kanałowa,

- ul. Chopina,

- ul. Pileckiego,

- ul. Nad Kamienną

- ul. Strugowa

- ul. Czesława Klarnera,

- ul. Narzędziowa,

Opracowanie dokumentacji technicznej do zadań:

- Uzbrojenie osiedla Orłowo (od ul. Bema, Strzelniczej i Mieszały),

- Starachowicki Program Mieszkaniowy - koncepcja kompleksu mieszkaniowego na terenie dawnego szpitala.


reklama


Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media