fbpx

Polecamy

Starachowice poszukują kandydatów na zastępcę prezydenta ds. społecznych

Starachowice poszukują kandydatów na zastępcę prezydenta ds. społecznych Starachowice poszukują kandydatów na zastępcę prezydenta ds. społecznych

Prezydent Starachowic Marek Materek ogłosił konkurs na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Społecznych. Starachowice są miastem, które w ostatnich latach zmieniły swoje oblicze, dzięki aktywnemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Pełniąca dotychczas funkcję zastępcy prezydenta Aneta Nasternak 18 listopada złożyła rezygnację z zajmowanego stanowiska.

Pracę w Urzędzie Miejskim w Starachowicach Aneta Nasternak rozpoczęła w 2015 roku, w Referacie Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych. Następnie została pełnomocnikiem ds. rewitalizacji by w 2019 roku objąć stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Społecznych. Jest m.in. współautorką Gminnego Programu Rewitalizacji, projektu Starachowice OD nowa, Strategii Rozwoju Miasta oraz Programu Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego finansowanego w ramach funduszy norweskich, na podstawie których realizowane były i będą wielomilionowe inwestycje infrastrukturalne oraz projekty społeczne na terenie miasta.

Zastępczyni prezydenta ds. społecznych w urzędzie nadzorowała m.in. pracę: referatu działalności gospodarczej i zasobów lokalowych oraz edukacji, kultury, sportu, turystyki i promocji miasta oraz jednostek podległych związanych m.in. z edukacją, działalnością społeczną i mieszkalnictwem oraz sportem i rekreacją.

- Po tych latach pracy na rzecz Starachowic podjęłam bardzo trudną dla mnie decyzję, że w obliczu pogarszającego się stanu zdrowia nie mogę z pełnym zaangażowaniem pełnić powierzonej mi funkcji. Mieszkańcy Starachowic zasługują, na to, aby pracować dla nich na 100%. Również Prezydent Miasta powinien mieć swojego zastępcę zawsze do dyspozycji – informowała dotychczasowa zastępczyni, dziękując za dotychczasową współpracę - Panie Prezydencie, Marku, jesteś wspaniałym szefem, ale co ważniejsze jesteś przede wszystkim dobrym i uczciwym człowiekiem, zgodnie z zasadą, że stanowisko się miewa, a człowiekiem się jest. Rzadko spotyka się osoby oddane swojej pracy tak jak TY. Jestem zaszczycona, że mogliśmy razem współpracować, że mogłam zarażać się od Ciebie zaangażowaniem i energią do działania. Nie raz mieliśmy długie dyskusje, czasem się różniliśmy, ale ostatecznie i tak potrafiliśmy znaleźć najlepsze rozwiązania. Mam nadzieję, że nasze najnowsze projekty m.in. Program Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego z Funduszy Norweskich, klasa dwujęzyczna, EKO szkoła, klasa dla dzieci ze spektrum autyzmu, polityka młodzieżowa i związane z nią projekty międzynarodowe, nowa polityka mieszkaniowa, CUS i coroczny kongres będą nadal kontynuowane i będą przynosiły dobre owoce. Będę również nadal trzymać kciuki za realizację spektakularnego programu rewitalizacji miasta. Drodzy koledzy i koleżanki z Urzędu Miejskiego w Starachowicach – jesteście najlepszym zespołem z jakim dane mi było współpracować. Bardzo Wam dziękuję za wsparcie i ciężką pracę. Trzymam kciuki za Starachowice.

Prezydent Marek Materek podziękował za współpracę swojej dotychczasowej zastępczyni.

- Droga Pani Prezydent, Aneto, serdecznie dziękuję za każdy dzień intensywnej pracy dla Starachowic. Za kreatywność, zaangażowanie i pomoc, na którą zawsze mogłem liczyć. Wspólnie osiągnęliśmy wiele sukcesów, z których jestem dumny. Życzę dużo zdrowia i wierzę, że w przyszłości będziemy mieli możliwość współpracować. Dziękuję za wszystko w imieniu swoim i zespołu współpracowników.

Kandydaci gotowi objąć funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Starachowice ds. Społecz-nych już mogą składać dokumenty: CV i listów motywacyjnych wraz z koncepcją prowadzenia spraw podległych jednostek. Oferty będą przyjmowane do dnia 17 grudnia 2021 r.

Dokumenty prosimy składać, w zaklejonej kopercie z adnotacją: ”kandydat na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta Starachowice ds. Społecznych”, w sekretariacie Prezydenta Miasta pokój nr. 124 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27- 200 Starachowice.

Do zadań Zastępcy Prezydenta Miasta Starachowice ds. Społecznych należeć będzie wykony-wanie zadań powierzonych przez Prezydenta, do których w szczególności należy: nadzorowanie miejskich jednostek organizacyjnych, realizujących zadania z zakresu oświaty, pomocy społecz-nej, kultury, kultury fizycznej i sportu; zapewnienie prawidłowego, terminowego i zgodnego z prawem wykonywania zadań przez nadzorowane komórki organizacyjne Urzędu i miejskie jed-nostki organizacyjne; prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi; całokształt spraw związanych z rozwojem kultury, kultury fizycznej i sportu, turystyki i promocji; utrzymanie i remonty komunalnych i socjalnych zasobów mieszkaniowych.

Zastępca Prezydenta Miasta Starachowice ds. Społecznych prowadzi bezpośredni nadzór nad: referatami: Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta; Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych; ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych oraz placówkami oświatowymi; Miejską Biblioteką Publiczną; Centrum Usług Wspólnych; Centrum Usług Społecznych; Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji; Parkiem Kultury; Spółdzielnią Socjalną ”Starachowiczanka”; Środowiskowym Domem Samopomocy oraz Starachowickim Towarzystwem Budownictwa Społecznego "Wspólny Dom" Sp. z o.o.

UMS

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media