fbpx

Dodatek Osłonowy w CUS

Dodatek Osłonowy w CUS Dodatek Osłonowy w CUS

Od dnia 10.01.2022r. Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Centrum Usług Społecznych, przy ul. Majówka 21a, pokój nr 1 na parterze, będzie realizował wypłatę dodatku osłonowego. Mieszkańcy Gminy Starachowice mogą składać wnioski o przyznanie tej formy rządowej pomocy zarówno w tradycyjnej formie papierowej lub drogą elektroniczną (wniosek można składać za pośrednictwem profilu zaufanego, w innym przypadku wniosek musi być podpisany podpisem elektronicznym).

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2022r.

WNIOSKI, KTÓRE WPŁYNĄ PO TYM DNIU BĘDĄ POZOSTAWIONE BEZ ROZPATRZENIA

Dodatek osłonowy przysługuje:

osobie prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe, której dochód nie przekracza 2100 zł netto

osobie w wieloosobowym gospodarstwie domowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 1500 zł netto na osobę.

Dochód ustala się na zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych (art. 3 pkt 1; t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 111 z późn. zm.).

Dla wniosków, które zostaną złożone do dnia 31.07.2022r. rokiem bazowym do wyliczenia dochodu jest za rok 2020.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania domu jest paliwo stałe tj węgiel lub ekogroszek (UWAGA: aby skorzystać z dodatku osłonowego w wyższej wysokości niezbędny jest wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) dodatek osłonowy wynosi rocznie:

500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

WAŻNE Dodatek osłonowy otrzymają także rodziny, których dochód przekroczy ustawowe kryterium dochodowe, będzie on wyliczony zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę

Wnioski, które zostaną złożone do dnia 31 stycznia bieżącego roku i przejdą pozytywną weryfikację zostaną załatwione przez wypłatę dodatku w dwóch równych ratach, natomiast wnioski złożone w okresie od 01.02.2022r. do 31.10.2022r. będą wypłacane jednorazowo (pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego).

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Osoba wnioskująca o dodatek osłonowy otrzyma informację na wskazany adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

WAŻNE - nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 pod nr telefonu:

274-71-92 - Informacja

273-74-00 - Dział Świadczen Rodzinnych i Alimentacyjnych

 

Wzór wniosku do pobrania poniżej:

wzór_wniosku_o_wypłate_dodatku_osłonowego.pdf

 


reklama


UMS

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media