fbpx

Osoby z niepełnosprawnością otrzymają wsparcie (zdjęcia)

Gmina Starachowice otrzymała dofinansowanie do realizacji dwóch programów „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Pomoc zagwarantowana w ramach projektów umożliwi m.in. czasowe odciążenie opiekunów od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki, a osobom z niepełnosprawnościami zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

- Dziękuję pracownikom Centrum Usług Społecznych, którzy aktywnie i skutecznie pozyskują środki zewnętrzne na świadczenie pomocy osobom z niepełnosprawnością lub wsparcia dla ich opiekunom – mówi Prezydent Miasta Marek Matarek. - Programami objętych zostanie setka osób niepełnosprawnych oraz 20 opiekunów.

„Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 umożliwi wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawują całodobową opiekę.

Program zapewni czasowe odciążenie opiekunów od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

- Na realizację tego projektu otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 195 840,00 zł, co stanowi 100 procent kosztów – informuje Wioletta Grosicka p.o. dyrektora Centrum Usług Społecznych - Z programu skorzysta 20 opiekunów osób z niepełnosprawością. Na jednego opiekuna przypada 240 godzin usługi wytchnieniowej do wykorzystania w okresie od marca 2022 do grudnia 2022.

Opieka wytchnieniowa będzie realizowana w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością i opiekuna. Wnioski do programu będą przyjmowane po 20 stycznia 2022 r.

Drugi z programów to „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Gmina fundusze na jego realizację pozyskała w ramach konkursu z Funduszu Solidarnościowego. Program ma na celu wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.

- Program, w naszym mieście, realizowany jest po raz drugi. Osoby uczestniczące w nim otrzymują pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym zwiększając swoją szansę na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – mówi Prezydent Miasta Marek Materek - Pomoc asystenta może polegać na pomocy w przemieszczaniu się, załatwianiu spraw urzędowych, pomocy w zakupach i czynnościach dnia codziennego oraz aktywnym uczestniczeniu w życiu społecznym, kulturalnym, czy w ciekawych formach spędzania wolnego czasu.

W okresie od listopada do grudnia 2021 r. CUS prowadził rekrutację do programu. W tym okresie do Klubu Integracji Społecznej wpłynęło 120 wniosków.

- W ramach programu 100 osób zostanie objętych usługą asystenta w tym 3 dzieci do 16 roku życia, 70 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 27 osób z umiarkowanym stopniem – informuje p.o. dyrektora Wioletta Grosicka. - Planowana liczba godzin usług asystenta łącznie 59 400. Liczba godzin usługi ustalana będzie indywidualnie, przy czym limit godzin przypadający na 1 uczestnika programu wynosi nie więcej niż 30, 60 lub 70 godzin w miesiącu, w zależności od stopnia niepełnosprawności.

Uczestnik nie ponosi odpłatności za usługi asystenckie. Program realizowany będzie od lutego do grudnia 2022 r.


reklama


Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media