fbpx

Posiedzenie Rady Muzeum (zdjęcia)

Omówieniu działalności starachowickiego Ekomuzeum w okresie ostatnich dwóch lat poświęcone było ostatnie posiedzenie Rady Muzeum, które odbyło się 29 kwietnia br. Było to pierwsze stacjonarne spotkanie tego gremium, po prawie 2 - letniej przerwie spowodowanej pandemią.

Dyrekcja placówki przedstawiła Radzie Muzeum sprawozdania z działalności w 2020r. i 2021r.,skupiając się przede wszystkim na trudnej sytuacji spowodowanej czasowymi zamknięciami z powodu pandemii koronawirusa. Odbiły się one negatywnie na ruchu turystycznym, który w pewnych okresach był całkowicie zawieszony, a w innych silnie ograniczony, zwłaszcza w roku 2020. Instytucja była zmuszona do odstąpienia od realizacji wielu zdarzeń muzealnych, co odcisnęło się również na jej kondycji finansowej. W roku 2020 r. osiągnęła jedynie 55,63% przychodów z działalności własnej. Pomimo trudnej sytuacji muzeum realizowało zadania związane z remontem zabytkowej substancji obiektu. Dokonano m.in. naprawy kolejnego odcinka rurociągu technologicznego i konserwacji oraz zabezpieczenia pokrycia dachu Hali Lejniczej. Nieco lepszy był rok 2021 r., który pozwolił przygotować i przeprowadzić 23 zdarzenia muzealne. Z oferty placówki skorzystało łącznie 11 017 osób, co uznano za liczbę zadowalającą. Kontynuowano również działania zmierzające do rewaloryzacji zabytkowej substancji. Placówka rozpoczęła kolejny, wieloletni etap prac, związanych z remontem wielkiego pieca i jego odwodnieniem, budynku wyciągu, wieży ciśnień oraz maszyny parowej. Wstępem do tych działań było przygotowanie dokumentacji budowlanej. Przygotowano także dokumentację na potrzeby urządzenia parkingu przed głównym wejściem do muzeum. Udało się również zrealizować pierwszy etap kapitalnego remontu budynku portierni. Dużo uwagi poświęcono także obiektom, które w 2021 r. zasiliły kolekcję muzealnych STAR-ów oraz projektowi SOWA, który wzbogaci ofertę placówki o interaktywną wystawę edukacyjną przygotowaną przez Centrum Nauki Kopernik. W ślad za sprawozdaniami merytorycznymi przedstawione zostały sprawozdania finansowe. Po zapoznaniu się z nimi oraz z planami na rok bieżący Rada Muzeum jednogłośnie przyjęła uchwały pozytywnie oceniające działalność placówki i zaaprobowała plan działania na rok bieżący.

Przypomnijmy, że w skład Rady Muzeum wchodzi 12 osób. Są to przedstawiciele Powiatu Starachowickiego, Gminy Starachowice, a także stowarzyszeń naukowych i twórczych oraz innych instytucji wspierających Muzeum. Członków co cztery lata powołuje Zarząd Powiatu w Starachowicach. Obecnie znajdują się w nim: Dariusz Dąbrowski, Piotr Babicki, Cezary Berak i Miłosz Bidziński (przedstawiciele Powiatu), Bronisław Paluch (przedstawiciel Gminy Starachowice, a także Mirosław Karbowniczek z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Daniel Czernek, reprezentujący Wojewódzki Urząd Konserwatora Zabytków w Kielcach, Adrian Wrona ze Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Dziedzictwa Przemysłowego w Kielcach, Piotr Szrek z Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Marek Golonka, reprezentujący Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Krzysztof Myśliński ze Stowarzyszenia Muzealników Polskich w Kielcach i Radosław Wojewódzki, zgłoszony przez dyrektora Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.


reklama


PS

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media