fbpx

Polecamy

Włosi nie wycofują się z budowy fabryki felg w Kielcach. SSE Starachowice odpowiada na zarzuty włoskiego inwestora

Włosi nie wycofują się z budowy fabryki felg w Kielcach. SSE Starachowice odpowiada na zarzuty włoskiego inwestora Włosi nie wycofują się z budowy fabryki felg w Kielcach. SSE Starachowice odpowiada na zarzuty włoskiego inwestora

W ostatnich tygodniach narosło wiele plotek wokół budowy fabryki felg w Kielcach. Część mediów informowała nawet, że włoski inwestor wycofał się ze swoich planów. W końcu głos zabrała sama firma Cromodora Wheels. Inwestor w oświadczeniu chwali współpracę z miastem, ale narzeka na ekologów i „Specjalną Strefę Ekonomiczną Starachowice”.

Oświadczenie włoskiego producenta felg trafiło do kieleckich redakcji. Inwestor pisze w nim o swoich planach oraz powodach wstrzymania budowy fabryki.

„W nawiązaniu do informacji medialnych, które pojawiły się w ostatnich tygodniach na temat inwestycji naszej Spółki w Kielcach, uważam za konieczne doprecyzowanie że, kielecka inwestycja włoskiej Grupy Cromodora Wheels, działającej w branży motoryzacyjnej, nie została anulowana.”

Włosi przekonują, że fizyczna realizacja inwestycji nie została zaniechana, a jedynie wstrzymana do czasu unormowania dostaw. Przekonują, że negatywnie wpłynęły na nie pandemia i wojna na Ukrainie.

„Grupa Cromodora Wheels jest wiodącym europejskim producentem oryginalnych felg aluminiowych dla największych europejskich producentów samochodów. Staraliśmy się zawsze realizować naszą misję i prowadzić naszą działalność poprzez ciągły rozwój procesów biznesowych z maksymalnym wykorzystaniem naszych wewnętrznych zasobów. Zarówno nasi klienci, jak i nasi partnerzy byli zawsze w centrum naszego profesjonalnego zaangażowania, dlatego z czasem podjęliśmy wyzwanie internacjonalizacji, równolegle z działalnością badawczo-rozwojową. Pracowaliśmy i nadal pracujemy dla najbardziej ekskluzywnych marek w branży motoryzacyjnej, takich jak: Audi, BMW, Mercedes, Porsche, Maserati, SEAT, Skoda, Volkswagen, Land Rover.

Po podpisaniu dużego kontraktu na dostawę zaawansowanych technologicznie alufelg do samochodów marki Audi, firma Cromodora Wheels podjęła w 2018 roku decyzję o rozszerzeniu produkcji w Polsce, przyciągnięta m.in. witalnością polskiego rynku pracy, który według naszych analiz był w stanie zagwarantować wykwalifikowaną siłę roboczą niezbędna do realizacji tak ważnego kontraktu. Od 2006 roku Cromodora Wheels posiada własną fabrykę działającą w Ostrawie w Czechach, która jednak była niewystarczająca do realizacji nowych kontraktów, właśnie ze względu na brak na czeskim rynku pracy wykwalifikowanej kadry zdolnej do rozszerzenia produkcji.

W ten sposób, w ostatnim kwartale 2019 roku, powstała spółka Cromodora Wheels sp. z o.o., której głównym celem było zarządzanie i realizacja tej inwestycji w Polsce, a dokładnie w Kielcach. Lokalizacja została wybrana spośród tych, które w największym stopniu spełniały kryteria inwestycyjne i w związku z tym rozpoczęto wszystkie działania formalne i operacyjne, aby jak najszybciej rozpocząć budowę zakładu”


reklama


Cromodora Wheels przypomina również, że mimo trudności związanych m.in. z pandemią, na dzień dzisiejszy zainwestowała ponad 30 000 000 zł w Polsce, uwzględniając zarówno koszty nabycia prawa użytkowania działki o powierzchni ponad 100 000 m kw.  w Kielcach i przeprowadzenia wszystkich niezbędnych formalności i procedur, aby przekształcić działkę w działkę budowlaną (projekt budowlany, pozwolenie na budowę i dokumentacja wstępna, projekt wykonawczy, usunięcie drzew i krzewów z terenu zakładające przesadzenie ponad 6 000 roślin, analizy geologiczne i chemiczne itp.) w terminie uzgodnionym z władzami lokalnymi) jak i koszty doradztwa (prawnego, finansowego, podatkowego, inżynieryjnego, środowiskowego oraz w zakresie rekultywacji terenu) związanego z czynnościami biurokratycznymi wymaganymi przez polskie i europejskie przepisy. To wszystko oczywiście oprócz normalnych miesięcznych kosztów operacyjnych, które są ponoszone od stycznia 2020 roku.

„Spółka Cromodora Wheels była zawsze w pełni zaangażowana w realizację swoich planów i podjętych zobowiązań, pomimo dodatkowego utrudnienia w postaci silnego sprzeciwu mającego miejsce w trakcie procesu zatwierdzania oceny oddziaływania na środowisko i późniejszego pozwolenia na budowę. Fundacja ekologiczna Grand Agro próbowała bowiem, najpierw na łamach prasy, a następnie na drodze prawnej, utrudnić proces inwestycyjny, nie osiągając jednak tego celu. Cromodora Wheels sp. z o.o. w chwili sporządzania niniejszego pisma jest jeszcze w trakcie finalizowania projektu wykonawczego budynku, tak aby być od razu gotową do realizacji inwestycji, gdy tylko koniunktura w branży motoryzacyjnej na to pozwoli.”

Włosi w piśmie chwalą sobie współpracę z Miastem Kielce i samorządem województwa, co ma być odpowiedzią na zarzuty części kieleckich radnych. Skierowali także słowa krytyki w kierunku władz Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice.

„Na tym etapie poszukiwanie sprawców sytuacji na poziomie lokalnym lub na poziomie zarządzania firmą jest czysto nierealne i sprzeczne z logiką rynkową, która zadecydowała o wyborze miasta Kielce na lokalizację tej ważnej inwestycji. Wręcz przeciwnie, Cromodora Wheels wyraża uznanie dla władz lokalnych, zarówno Urzędu Miasta Kielce, jak i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego za fachową pomoc udzieloną w procedurach administracyjnych związanych z realizacją inwestycji. Wyraża również uznanie dla lokalnych inspekcji, służb i urzędów administracji budowlanej, środowiskowej, sanitarnej i Wód Polskich za doskonałą współpracę z naszymi doradcami technicznymi w celu dostosowania naszych wymagań technicznych do obowiązujących norm polskich.

Pozytywne wrażenie wywarło na nas również sprawność działań urzędników Ministerstwa Rozwoju, którzy za pośrednictwem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu przeprowadzili wszystkie procedury związane z uruchomieniem systemu wsparcia dla dużych inwestycji zagranicznych.

Z drugiej strony niestety nie możemy pozytywnie wyrazić się o współpracy z Zarządem Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice, która była dla nas ogromnym rozczarowaniem, ponieważ naszym zdaniem nie wykonano żadnej istotnej z usług otoczenia biznesu,  które były przedmiotem podpisanej między nami umowy. Gdyby w przyszłości, miejmy nadzieję nie odległej, decyzja o kontynuowaniu inwestycji w Kielcach zależałaby od oceny jakości współpracy ze strony Starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, z pewnością nasza decyzja byłaby negatywna.

Jednak dobry odbiór inwestycji przez opinię publiczną mieszkańców Kielc, gotowość instytucji rynku pracy do stworzenia optymalnych warunków do rozwoju umiejętności przyszłych pracowników przy bezpośredniej współpracy z naszym włoskim management HR, i uwarunkowania logistyczne Regionu Świętokrzyskiego przeważają u nas nad wszelkimi innymi negatywnymi względami związanymi z ludźmi i instytucjami, które powinny czuć się bardziej odpowiedzialne za rozwój regionu.

Cromodora Wheels deklaruje całą chęć sfinalizowania inwestycji i rozpoczęcia produkcji w Kielcach, gdy tylko ustąpią niekorzystne warunki zewnętrzne, niezależne od woli i możliwość racjonalnej prognozy Grupy.”

Na odpowiedź Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice nie trzeba była długo czekać.  Treść prezentujemy poniżej

„W reakcji na treść listu Pana Donato Di Gillio, Zarząd Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” Spółka Akcyjna oświadcza, iż list zawiera szereg półprawd, których wyjaśnienie jest niezbędne na obecnym etapie.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” jako spółka z udziałem Skarbu Państwa podejmuje działania związane z wydawaniem i kontrolą realizacji decyzji o wsparciu nowej inwestycji, działając w imieniu i na rzecz Ministra Rozwoju i Technologii. Wszelkie działania podejmowane są na podstawie i w granicach prawa, z poszanowaniem tak litery jak i ducha prawa.

Cromodora Wheels sp. z o.o. od początku swoich działań związanych z wydaniem decyzji o wsparciu nowej inwestycji oczekiwała od Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” SA traktowania w sposób uprzywilejowany pod względem finansowym w stosunku do innych przedsiębiorców od lat korzystających ze zwolnienia podatkowego. Zarząd Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” SA pragnie podkreślić, że jednym z podstawowych założeń specjalnych stref ekonomicznych jest równorzędne traktowanie wszystkich przedsiębiorców. Szczególne potraktowanie Cromodora Wheels sp. z o.o. byłoby niedopuszczalne i krzywdzące dla innych podmiotów, mogłoby stanowić także podstawę do podejrzeń korupcyjnych, na co Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” SA kilkukrotnie zwracała uwagę Cromodora Wheels sp. z o.o.

Niezadowolenie Cromodora Wheels sp. z o.o. ze współpracy ze Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” SA wynika również z faktu, że pomiędzy podmiotami toczą się obecnie procesy sądowe o zapłatę. Cromodora Wheels sp. z o.o. zalega bowiem Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice” SA blisko 300.000 zł. Na podstawie decyzji o wsparciu nowej inwestycji Cromodora Wheels sp. z o.o. uzyskała prawo do zwolnienia podatkowego w wysokości ponad 117 milionów zł. Cromodora Wheels sp. z o.o. najwyraźniej uznała że nie będzie w stanie spełnić wymogów prawnych dla skorzystania ze zwolnienia podatkowego, ponieważ w maju 2022 r. zrezygnowała z tego zwolnienia.

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” SA z całą stanowczością wskazuje, że przestrzeganie prawa przez wszystkich przedsiębiorców działających w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” i objętych pomocą publiczną w postaci decyzji o wsparciu jest dla Zarządzającego obszarem kluczowe. Wszyscy przedsiębiorcy działają na jednakowych zasadach i wszyscy przedsiębiorcy są wobec prawa równi. Spółka zarządzająca obszarem nie toleruje i nie będzie tolerowała jakichkolwiek i czyichkolwiek działań na granicy prawa czy z jego obejściem. Spółka zarządzająca nie pozwoli także na stosowanie wobec niej jakichkolwiek form nacisku, co w działaniach Cromodora Wheels sp. z o.o. miało miejsce.

Symptomatyczne jest także, że Cromodora Wheels sp. z o.o. w opublikowanym liście czyni zarzuty wobec wszystkich podmiotów, które dbają o wykonywanie i przestrzeganie prawa. Zarówno organizacje społeczne jak również ekolodzy, którzy poddali społecznej kontroli planowaną przez Cromodora Wheels sp. z o.o. działali w interesie mieszkańców Kielc i Regionu Świętokrzyskiego. Dokumentacja sporządzona dla tej inwestycji wskazywała bowiem na możliwość przywozu i utylizacji niebezpiecznych substancji w planowanej fabryce w Kielcach. Słuszne i potrzebne działania społeczne doprowadziły do złożenia przez Cromodora Wheels sp. z o.o. oświadczenia co do zakresu zagospodarowania odpadów.

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” SA oświadcza ponadto, że w dalszym ciągu gotowa jest do udzielenia na rzecz Cromodora Wheels sp. z o.o. pomocy publicznej w zakresie zwolnienia podatkowego na realizację nowej inwestycji, po uzyskaniu decyzji o wsparciu, przy czym wszystko – tak jak dotychczas – będzie się odbywało w ramach obowiązującego prawa oraz zasad przewidzianych dla ogółu przedsiębiorców korzystających ze wsparcia regionalnego”.

List podpisał rezes Marcin Perz i wiceprezes Miłosz Pamuła, szefowie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”.

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media