fbpx

Polecamy

Plan sesji Rady Powiatu w Starachowicach (28 III 2019)

28 marca br. (czwartek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się VII sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00, a jego porządek prezentujemy poniżej. Obrady będą transmitowane online na stronie powiatu w zakładce "e-sesja".

PORZĄDEK OBRAD VII SESJI RADY POWIATU W STARACHOWICACH

W DNIU 28 MARCA 2019 ROKU

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

3. Informacja o sytuacji finansowej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.

4. Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej działającej przy Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.

5. Informacje:

a) Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Powiatu Starachowickiego

b) Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Powiatu Starachowickiego

c) Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach na temat planowanych inwestycji drogowych na terenie Powiatu Starachowickiego

6. Informacje:

a) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie starachowickim

b) Państwowego Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie starachowickim

7. Informacja o wysokości pozyskanych środków z funduszy unijnych i innych funduszy zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji za 2018 rok.


reklama


8. Sprawozdanie Starosty Starachowickiego z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny od Gminy Mirzec na rzecz Powiatu Starachowickiego nieruchomości wchodzących w skład drogi powiatowej nr 0570T Osiny Mokre Niwy - Krupów - Trębowiec Duży - gr. województwa świętokrzyskiego (Zbijów Mały)

b) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Starachowickiego nieruchomości gruntowych położonych w Trębowcu i Osinach w gm. Mirzec wchodzących w skład drogi powiatowej nr 0570T Osiny Mokre Niwy - Krupów - Trębowiec Duży - gr. województwa świętokrzyskiego (Zbijów Mały)

c) podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XVIII/127/2016 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach

d) podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2019 roku

e) przeniesienia siedziby III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Starachowicach

f) utworzenia Branżowej Szkoły | stopnia nr 2 w Starachowicach oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" w Starachowicach

g) składania wniosków o przyjęcie do publicznych szkół prowadzonych przez Powiat Starachowicki

h) zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2019r.

i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2019-2028.

10. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Przewodniczącej Rady Powiatu w Starachowicach.

11. Wnioski i oświadczenia radnych.

12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

13. Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady Powiatu.

14. Zakończenie obrad.

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media