fbpx

Polecamy

Plan sesji Rady Miejskiej w Starachowicach (29 III 2019)

W najbliższy piątek tj. 29 marca w sali konferencyjnej Olimpia Urzędu Miejskiego odbędą się obrady Rady Miejskiej w Starachowicach.

Początek godz. 9.00 sesja.

W programie obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu Nr II/2019 z sesji Rady Miejskiej w dniu 22 lutego 2019 r.

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Starachowicach:

1) Komenda Powiatowa Policji - zapytania do wystąpienia,

2) Sąd Rejonowy - zapytania do wystąpienia,

3) Prokuratura Rejonowa - zapytania do wystąpienia,

4) Oddział Celno-Skarbowy - zapytania do wystąpienia,

5) Straż Miejska - zapytania do wystąpienia.


reklama


6. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego na terenie Starachowic:

1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - zapytania do wystąpienia,

2) Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – zapytania do wystąpienia.

7. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami:

1) zapytania do wystąpienia.

8. Projekty uchwał:

1) w sprawie zmiany uchwały nr I/3/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia Województwu Świętokrzyskiemu w 2019 r. pomocy rzeczowej dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Alternatywne przejścia dla pieszych na terenie miasta Starachowice” - dotyczy przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok,

3) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok,

4) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok,

5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego,

6) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok,

7) w sprawie zmiany uchwały nr XII/10/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2018 r.,

8) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego poprzez nasadzenie i utrzymanie rabat kwiatowych oraz koszenie zieleni ulicznej w obrębie dróg wojewódzkich przebiegających przez Miasto Starachowice,

9) w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr I/8/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Starachowice w 2019 r.”,

10) w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Starachowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom” Sp. z o.o. w Starachowicach,

11) w sprawie zmiany uchwały nr I/7/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 stycznia 2016 r.,

12) w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/17/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Starachowicach,

13) w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/2/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2019–2029.

9. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

10. Odpowiedzi na interpelacje.

11. Komunikaty.

12. Zamknięcie obrad. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Starachowicach
Mariusz Konarski

 

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media