fbpx

Polecamy

Plan sesji Rady Powiatu w Starachowicach (25 IV 2019)

Plan sesji Rady Powiatu w Starachowicach (25 IV 2019) Plan sesji Rady Powiatu w Starachowicach (25 IV 2019)

25 kwietnia br. (czwartek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się VIII sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie w całości transmitowane na stronie starostwa (www.powiat.starachowice.pl, zakładka esesja). Porządek obrad publikujemy poniżej.


reklama


PORZĄDEK OBRAD VIII SESJI RADY POWIATU W STARACHOWICACH W DNIU 25 KWIETNIA 2019 ROKU

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Wójtem Gminy Pawłów,

b) przystąpienia przez Powiat Starachowicki do Programu „Starachowicka Karta Seniora 60+*,

c) dostosowania nazwy Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala” w Starachowicach przy ul. Radomskiej 72,

d) dostosowania nazwy Policealnej Szkoły Medycznej im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Starachowicach przy ul. Radomskiej 72,

e) dostosowania nazwy Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach przy ul. 1 Maja 4,

f) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Starachowickiego od dnia 1 września 2019 roku,

g) zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2019 rok,

h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2019 — 2028,

i) odwołania Skarbnika Powiatu Starachowickiego,

j) powołania Skarbnika Powiatu Starachowickiego,

4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

5. Informacja na temat działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

7. Sprawozdanie z działalności i sytuacji finansowej za 2018 rok Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz podległych jednostek organizacyjnych:

a) Domów Pomocy Społecznej,

b) Warsztatów Terapii Zajęciowej,

c) Placówek opiekuńczo — wychowawczych.

8. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Starachowickim na lata 2018 — 2020.

9. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za rok 2018.

10. Sprawozdanie z realizacji Programu Powiat dla Niepełnosprawnych uchwalonego na lata 2017-2022.

11. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Starachowickiego.

12. Sprawozdanie roczne z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach za rok budżetowy 2018 r.

13. Informacja na temat działalności Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej.

14. Wnioski i oświadczenia radnych.

15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

16. Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady Powiatu.

17. Zakończenie obrad.

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media