fbpx

Polecamy

Plan sesji Rady Powiatu w Starachowicach (30 V 2019)

Plan sesji Rady Powiatu w Starachowicach (30 V 2019) Plan sesji Rady Powiatu w Starachowicach (30 V 2019)

30 maja br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się IX sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie na żywo transmitowane na stronie powiatu (zakładka- e-sesja). Porządek obrad prezentujemy poniżej.


reklama


PORZĄDEK OBRAD IX SESJI RADY POWIATU W STARACHOWICACH W DNIU 30 MAJA 2019 ROKU

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Uchwały Nr VII/37/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacjj Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2019 r.,

b) wyrażenia zgody dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach na zawarcie kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń w budynku przy ul. Rogowskiego 14 dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Starachowicach,

c) skargi na dyrektora Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,

d) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2019 rok,

e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2019 — 2028.

4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

5. Informacja z realizacji zadań z zakresu promocji, kultury, ochrony dziedzictwa narodowego i turystyki za 2018 rok i planowanych działaniach na 2019 rok,

6. Informacja na temat działalności Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach

7. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku.
8. Przedstawienie przez Zarząd Powiatu raportu o stanie powiatu.

9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

11. Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady Powiatu.

12. Zakończenie obrad.

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media