fbpx

Polecamy

Plan sesji Rady Powiatu w Starachowicach (27 VI 2019)

Plan sesji Rady Powiatu w Starachowicach (27 VI 2019) Plan sesji Rady Powiatu w Starachowicach (27 VI 2019)

27 czerwca br. (czwartek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się X sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie na żywo transmitowane na stronie internetowej powiatu (zakładka: e-sesje). Porządek obrad prezentujemy poniżej.


reklama


PORZĄDEK OBRAD X SESJI RADY POWIATU W STARACHOWICACH W DNIU 27 CZERWCA 2019 ROKU

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

3. Debata nad przedstawionym Raportem o stanie powiatu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Starachowickiego wotum zaufania.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2018 oraz informacja o stanie mienia komunalnego i objaśnień,

a) przedstawienie sprawozdań oraz informacji o stanie mienia komunalnego i objaśnień,

b) przedstawienie uchwały Nr 63/2019 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami,

c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2018 rok.

6. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Starachowickiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2018 rok:

a) przedstawienie Uchwały Nr 2/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Starachowickiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2018 rok,

b) przedstawienie uchwały Nr 87/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Starachowickiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2018 rok.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach za rok 2018,

b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70,

c) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,

d) wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Wąchock nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład drogi gminnej nr 0579T Wielka Wieś-Kopalnia,

e) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Starachowickiego nieruchomości gruntowej, położonej w Starachowicach w związku z inwestycją pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 0907T — ulica Szkolna z ulica Iglastą i planowanym przedłużeniem ulicy Batalionów Chłopskich z ulicą Szkolną, na skrzyżowanie typu rondo”,

f) zawarcia porozumienia w wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej,

g) zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2019 rok,

h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2019-2028.

8. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

9. Przyjęcia planów pracy komisji Rady Powiatu na II półrocze 2019 roku.

10 .Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

12. Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady Powiatu.

13. Zakończenie obrad.

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media