fbpx

Polecamy

Plan sesji Rady Miejskiej w Starachowicach (28 VIII 2019)

Plan sesji Rady Miejskiej w Starachowicach (28 VIII 2019) Plan sesji Rady Miejskiej w Starachowicach (28 VIII 2019)

 

Porządek sesji Rady Miejskiej w Starachowicach w dniu 28 sierpnia 2019 r. – godz. 9.00. Sesja odbędzie się w sali „Olimpia” Urzędu Miejskiego w Starachowicach.


reklama


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu Nr VI/2019 z sesji Rady Miejskiej w dniu 24 czerwca 2019 r.

5. Przyjęcie Protokołu Nr VII/2019 z sesji Rady Miejskiej w dniu 15 lipca 2019 r.

6. Przyjęcie Protokołu Nr VIII/2019 z sesji Rady Miejskiej w dniu 25 lipca 2019 r.

7. Przyjęcie Protokołu Nr IX/2019 z sesji Rady Miejskiej w dniu 1 sierpnia 2019 r.

8. Przyjęcie Protokołu Nr X/2019 z sesji Rady Miejskiej w dniu 14 sierpnia 2019 r.

9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach za 2018 rok:

1) zapytania do wystąpienia.

10. Działalność kulturalna: informacje, możliwości i propozycje:

1) Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura - zapytania do wystąpienia,

2) Starachowickie Towarzystwo Fotograficzne – zapytania do wystąpienia,

3) Starachowickie Centrum Kultury – zapytania do wystąpienia,

4) Miejska Biblioteka Publiczna – zapytania do wystąpienia.

11. Sprawozdania z prac Komisji stałych za I półrocze 2019 r.:

1) Komisja Finansów i Budżetu,

2) Komisja Gospodarczej,

3) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu,

4) Komisja Rewizyjnej.

12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miejskiej za I półrocze 2019 r.

13. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami:

1) zapytania do wystąpienia.

14. Projekty uchwał:

w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/5/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Starachowice poręczenia kredytu zaciąganego przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Starachowicach,

w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok,

w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok,

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/2/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2019-2029,

w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie Gimnazjum nr 1 im. generała Antoniego Hedy „Szarego” w Starachowicach,

w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie Gimnazjum nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Starachowicach,

w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Starachowicach,

w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie Gimnazjum nr 4 im. Polskich Noblistów w Starachowicach,

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ulicy Topolowej w Starachowicach, na rzecz użytkowników wieczystych,

w sprawie wydzierżawienia na okres 30 lat, w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowej, położonej w Starachowicach przy ul. Składowej,

w sprawie wydzierżawienia na okres 40 lat, w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowej, położonej w Starachowicach przy ul. Południowej,

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,

w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Integracja społeczno-zawodowa mieszkańców miasta Starachowice” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9, Działania 9.1 oraz określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych przez Gminę Starachowice na realizację projektu,

w sprawie zatwierdzenia projektu partnerskiego pn. „Usługi społeczne dla rodziny” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9, Działania 9.2, Poddziałania 9.2.1 oraz określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych przez Gminę Starachowice na realizację projektu,

w sprawie zmiany uchwały nr I/7/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie nazwy Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku i nadania tej jednostce nowego statutu,

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Starachowice.

15. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

16. Odpowiedzi na interpelacje.

17. Komunikaty.

18. Zamknięcie obrad.

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Konarski

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media