fbpx

Polecamy

Plan sesji Rady Powiatu w Starachowicach (26 IX 2019)

Plan sesji Rady Powiatu w Starachowicach (26 IX 2019) Plan sesji Rady Powiatu w Starachowicach (26 IX 2019)

W najbliższy czwartek, tj. 26 września br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się XIII sesja Rady Powiatu. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie na żywo transmitowane na na stronie internetowej powiatu http://powiat.starachowice.pl/?pid=65. Porządek sesji prezentujemy poniżej.

XIII Sesja w dniu 26 września 2019, godz. 09:00 w sala konferencyjna Starostwa Powiatowego

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej

b) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach

c) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Starachowicach

d) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Starachowicach

e) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego publicznego Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach w Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach

f) stwierdzenia przekształcenia Sportowego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w Starachowicach

g) stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im.mjr. H.Dobrzańskiego "Hubala" w Starachowicach

h) stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 2 im.E.Kwiatkowskiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach

i) stwierdzenia zakończenia działalności publicznego Gimnazjum Specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach przy ul.Staszica 16

j) stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w Starachowicach

k) wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Starachowickiego zaliczonych do sektora finansów publicznych

l) wyrażenia zgody dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach na zawarcie kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń w budynku przy ul. Rogowskiego 14 dla Kuratorium Oświaty w Kielcach

m) wyrażenia zgody dla Stowarzyszenia ROMI w Starachowicach na zawarcie kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Starachowickiego

n) zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2019 rok

o) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2019-2029

4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

5. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za I półrocze 2019 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego:

a) Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

b) Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach.

6. Raport z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego

7. Wnioski i oświadczenia Radnych.

8. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Powiatu.

9. Ustalenia terminu kolejnej sesji Rady Powiatu.

10. Zakończenie obrad.

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media