fbpx

Polecamy

Plan sesji Rady Powiatu w Starachowicach (31 X 2019)

Plan sesji Rady Powiatu w Starachowicach (31 X 2019) Plan sesji Rady Powiatu w Starachowicach (31 X 2019)

31 października br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się XIV sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie transmitowane online na stronie internetowej powiatu. Porządek obrad prezentujemy poniżej.

PORZĄDEK OBRAD XIV SESJI RADY POWIATU W STARACHOWICACH W DNIU 31 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających na terenie Powiatu Starachowickiego,

b) wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic administracyjnych gminy Mirzec,

c) upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Wójtem Gminy Brody w sprawie przekazania czasowego zarządzania drogą powiatową nr 0619 T Lubienia-Lubienia „Komorniki” na odcinku ul. Zachodniej w m. Lubienia,

d) zmiany Uchwały Nr XVII/116/2016 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego zmienionej Uchwały Nr XXXIV/256/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2017 roku i Uchwałą Nr XLVII/348/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 sierpnia 2018 roku,

e) uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starachowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”,

f) zmiany Uchwały Nr VII/37/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2019 r. zmienionej Uchwałą Nr IX/53/2019 z dnia 30 maja 2019 r.,

g) uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie,

h) pozostawienia skargi bez rozpatrzenia,

i) zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2019 rok,

j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2019-2028.

k) sprzeciwu wobec prób wprowadzenia ideologii „LGBT” do wspólnot samorządowych oraz promocji tej ideologii w życiu publicznym,


reklama


4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy Sesjami.

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.

6. Informacja Przewodniczącej Rady Powiatu Starachowickiego dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych oraz Starosty Starachowickiego dotycząca oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia Staroście.

7. Wnioski i oświadczenia radnych.

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

9. Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady Powiatu.

10. Zakończenie obrad.

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media