fbpx

Polecamy

Październikowe obrady Rady Miejskiej (wideo)

Październikowe obrady Rady Miejskiej (wideo) Październikowe obrady Rady Miejskiej (wideo)

W miniony piątek tj. 25 października w sali Olimpia Urzędu Miejskiego obradowali radni Rady Miejskiej w Starachowicach, dyskutowano m.in. na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy, zwiększenia stawki podatków, ustanowienia strefy płatnego parkowania.

Na początku sesji delegacja młodzieży z III Liceum Ogólnokształcącego wraz dyrektorem Mirosławem Niewczasem oraz przewodniczącą starachowickiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Mariolą Gałką podziękowali Prezydentowi Miasta Markowi Materkowi, Przewodniczącemu Rady Miejskiej Michałowi Walendzikowi oraz wszystkim radnym za przekazanie budynku po byłej siedzibie Gimnazjum nr 4 na potrzeby III LO.

Minutą ciszy uczestnicy obrad uczcili śmierć profesora Stefana Pastuszki, Honorowego Obywatela Miasta Starachowice.

W punkcie sesji dotyczącym sytuacji na rynku pracy głos zabrał Ireneusz Łukawski Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. O rozwoju przedsiębiorczości, działaniach i zamierzeniach mówił Ryszard Nosowicz prezes Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego. W zastępstwie Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej, informację przedstawił prezes Starachowickiego Inkubatora Przedsiębiorstw Mariusz Skóra. Niestety w obradach nie wziął udziału nikt z przedstawicieli Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”.

W dalszej części sesji, radni zapoznali się ze sprawozdaniem na temat przygotowań do Akcji Zima 2019-2020.


reklama


Informację o złożonych oświadczeniach majątkowych przedstawili Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Prezydent Miasta.

Akceptację radnych uzyskały następujące uchwały:

- w sprawie udzielenia Powiatowi Starachowickiemu, Województwu Świętokrzyskiemu oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 2020 r. pomocy rzeczowej dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Alternatywne przejścia dla pieszych na terenie miasta Starachowice” - dotyczy przejść dla pieszych na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego,

- w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok,- w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/2/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2019-2029,

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

- w sprawie zmiany uchwały nr IV/11/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzących przez gminę Starachowice, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,

- w sprawie zmiany uchwały nr XII/9/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Starachowicach i ulg w komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Starachowice,

- w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Starachowice, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania,

- w sprawie zmiany uchwały Nr XII/6/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starachowice,

- w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+”,

- w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+”.

Na zakończenie obrad radni zgłosili interpelacje, zapytania i wolne wnioski. Zgłoszone interpelacje wraz z odpowiedziami dostępne są na stronie; Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Protokoły z obrad, oraz treści przyjętych uchwał dostępne są na stronie; Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Źródło: UM Starachowice

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media