fbpx

Polecamy

Plan sesji Rady Powiatu w Starachowicach (28 XI 2019)

28 listopada br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach (ul. W. Borkowskiego 4) odbędzie się XV sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00, a jego porządek prezentujemy poniżej.

PORZĄDEK OBRAD XV SESJI RADY POWIATU W STARACHOWICACH W DNIU 28 LISTOPADA 2019 r.

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Uchwały Nr XIV/101/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 31 października 2019 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”,

b) zamiaru likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach,

c) wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,

d) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów,

e) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości będących własnością Powiatu Starachowickiego na nieruchomości będące własnością Gminy Starachowice w związku z inwestycją pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 0907/T – ulica Szkolna z ulicą Iglastą i planowanym przedłużeniem ulicy Batalionów Chłopskich z ulicą Szkolną, na skrzyżowanie typu rondo”,

f) skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej,


reklama


g) wyrażenia zgody na wprowadzanie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych, oraz określenia rodzaju należności pieniężnych Powiatu Starachowickiego, o których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych,

h) zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2019 rok,

i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2019-2028.

4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

5. Informacja o sytuacji finansowej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.

6. Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Starachowickiego na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2022” za lata 2017 – 2018.

7. Wnioski i oświadczenia radnych.

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

9. Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady Powiatu.

10. Zakończenie obrad.

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media