fbpx

Polecamy

Plan sesji Rady Miejskiej w Starachowicach (29 XI 2019)

W najbliższy piątek tj. 29 listopada w sali Olimpia Urzędu Miejskiego odbędą się obrady Rady Miejskiej w Starachowicach, początek godz. 9.00. Sesja transmitowana będzie na żywo na kanale Telewizji Ratusz, na stronie: www.starachowice.eu w zakładce Telewizja Ratusz - „sesja na żywo”.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu Nr XIII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Starachowicach w dniu 25 października 2019 roku.

5. Ocena funkcjonowania oświaty:

1) zapytania do wystąpienia.

6. Informacja o wykorzystaniu Funduszy Unijnych:

1) zapytania do wystąpienia.

7. Informacja o zaawansowaniu inwestycji:

1) zapytania do wystąpienia.

8. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami:

1) zapytania do wystąpienia.


reklama


9. Projekty uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok,

3) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2019 rok,

4) w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/2/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2019-2029,

5) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok,

6) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Starachowic dotyczących Budżetu Obywatelskiego,

7) w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Starachowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020,

8) w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Starachowice na 2020 rok,

9) w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Starachowice na lata 2020-2023,

10) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 1 im. generała Antoniego Hedy „Szarego” w Starachowicach,

11) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Starachowicach,

12) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Starachowicach,

13) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 4 im. Polskich Noblistów w Starachowicach,

14) w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Starachowicach na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,

15) w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

16) w sprawie nadania nazwy pasażowi łączącemu ulicę Kopalnianą z ulicą Kościelną w Starachowicach,

17) w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w Starachowicach u zbiegu ulic Radomskiej i 1 Maja,

18) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Starachowice w drodze komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Starachowicach stanowiącej drogę gminną – ul. Konstytucji 3 Maja,

19) w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych pomocy społecznej działających na terenie Gminy Starachowice: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach, Dziennego Domu „Senior+” oraz Klubu „Senior+”,

20) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

10. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

11. Odpowiedzi na interpelacje.

12. Komunikaty.

13. Zamknięcie obrad.

Źródło: UM Starachowice

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media