fbpx

Polecamy

Plan sesji Rady Powiatu w Starachowicach (30 I 2020)

Plan sesji Rady Powiatu w Starachowicach (30 I 2020) Plan sesji Rady Powiatu w Starachowicach (30 I 2020)

30 stycznia br. (czwartek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach (ul. dr W. Borkowskiego 4) odbędzie się XVII sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00, a jego porządek prezentujemy poniżej.

PORZĄDEK OBRAD XVII SESJI RADY POWIATU W STARACHOWICACH w dniu 30 stycznia 2020 roku.

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Starachowicach, części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Starachowickiego, położonej w Starachowicach przy ul. Złotej 6,

b) w sprawie zmiany uchwały nr XXX/232/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego,

c) w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie (petycja dotycząca zmiany przepisów prawa miejscowego),

d) w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie (petycja dotycząca poparcia petycji o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski według zaleceń Rozalii Celakównej),

e) w sprawie skargi na działalność p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach.

f) zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2020 rok,

g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2020 – 2029.

4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

5. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w powiecie za 2019 rok.

6. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok.

7. Informacja z przebiegu realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli” za 2019 rok.


reklama


8. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2019 rok.

9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2019 rok.

10. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2019 rok w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki.

11. Przyjęcie sprawozdań z prac komisji Rady Powiatu za II półrocze 2019 roku,

a) Komisji Budżetu i Finansów,

b) Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,

c) Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,

d) Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu.

12. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.

13. Przyjęcie sprawozdania z prac Rady Powiatu w Starachowicach za 2019 rok.

14. Wnioski i oświadczenia radnych.

15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

16. Ustalenie terminu kolejnej sesji.17

. Zakończenie obrad.

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media