fbpx

Polecamy

Plan sesji Rady Miejskiej w Starachowicach (31 I 2020)

Plan sesji Rady Miejskiej w Starachowicach (31 I 2020) Plan sesji Rady Miejskiej w Starachowicach (31 I 2020)

W najbliższy piątek tj. 31 stycznia w sali Olimpia Urzędu Miejskiego odbędą się obrady Rady Miejskiej w Starachowicach, początek godz. 9.00. Sesja transmitowana będzie na żywo na kanale Telewizji Ratusz, na stronie: www.starachowice.eu w zakładce Telewizja Ratusz - „sesja na żywo”.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.4. Przyjęcie Protokołu Nr XIV/2019 z sesji Rady Miejskiej w Starachowicach w dniu 29 listopada 2019 roku.

5. Przyjęcie Protokołu Nr XV/2019 z sesji Rady Miejskiej w Starachowicach w dniu 19 grudnia 2019 roku.

6. Projekty uchwał:

1) w sprawie udzielenia Powiatowi Starachowickiemu w 2020 oraz w 2021 roku pomocy rzeczowej,2) w sprawie udzielenia Województwu Świętokrzyskiemu w 2020 oraz w 2021 roku pomocy rzeczowej,

2) w sprawie udzielenia Województwu Świętokrzyskiemu w 2020 oraz w 2021 roku pomocy rzeczowej,

3) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2020 rok,

4) w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/2/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2020-2035.


reklama


7. Prezentacja ochotniczych form służby wojskowej.

8. Informacja z działalności Młodzieżowej Rady Miasta:

1) zapytania do wystąpienia.

9. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami:

1) zapytania do wystąpienia.

10. Sprawozdania z prac komisji stałych Rady Miejskiej za II półrocze 2019 roku:

1) Komisja Finansów i Budżetu,

2) Komisja Gospodarcza,

3) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu,

4) Komisja Rewizyjna,

5) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miejskiej za II półrocze 2019 roku.

12. Zbiorcza informacja Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej o rozpatrzonych skargach, wnioskach i petycjach w II półroczu 2019 roku.

13. Pozostałe projekty uchwał:

1) w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,

2) w sprawie zrzeczenia się odszkodowań za nieruchomości będące własnością Gminy Starachowice, które staną się z mocy prawa własnością Województwa Świętokrzyskiego i Powiatu Starachowickiego, w związku z budową ścieżek rowerowych na terenie miasta Starachowice,

3) w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa,

4) w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

14. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

15. Odpowiedzi na interpelacje.

16. Komunikaty.

17. Zamknięcie obrad.

UMS

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media