fbpx

Polecamy

Plan sesji Rady Miejskiej w Starachowicach (27 III 2020)

W najbliższy piątek tj. 27 marca w sali Olimpia Urzędu Miejskiego odbędą się obrady Rady Miejskiej w Starachowicach, początek godz. 9.00. W planowanym porządku obrad znalazło się 9 punktów. W związku z epidemią wirusa SARS – Co-V-2 podczas sesji wprowadzone zostaną wszelkie środki ostrożności. Zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych ograniczony do minimum będzie udział zaproszonych gości. Rekomendujemy oglądanie obrad online, które na żywo będą transmitowane przez Telewizję Ratusz Starachowice: www.youtube.com/user/umstarachowice.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami:

1) zapytania do wystąpienia.

5. Projekty uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2020 rok,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2020 rok,

3) w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/1/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Starachowice na 2020 rok,

4) w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/2/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2020-2035,

5) w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Gminy Starachowice,

6) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Starachowickiego poprzez nasadzenie i utrzymanie rabat kwiatowych na rondzie im. księdza Jerzego Popiełuszki u zbiegu ulic: Radomskiej, Hutniczej oraz Piłsudskiego przebiegających przez Miasto Starachowice,

7) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego poprzez nasadzenie i utrzymanie rabat kwiatowych oraz koszenie zieleni ulicznej w obrębie dróg wojewódzkich przebiegających przez Miasto Starachowice,

8) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/9/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 listopada 2019 r., w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Starachowice na 2020 r.,

9) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/10/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 listopada 2019 r., w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Starachowice na lata 2020 – 2023,

10) w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice, położonych u zbiegu ulic: Szkolnej i Iglastej, na przyległe nieruchomości gruntowe, będące własnością Powiatu Starachowickiego,

11) w sprawie przekazania na rzecz Powiatu Starachowickiego w formie darowizny nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Iłżeckiej, wchodzącej w pas drogi powiatowej,

12) w sprawie opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Starachowicach i ulg w komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Starachowice,

13) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Starachowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

14) w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Staropolskiej Grupy Zakupowej,

15) w sprawie przekazania skargi na działanie Prezydenta Miasta Starachowice do Komisji Skarg Wniosków i Petycji w Starachowicach.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

7. Odpowiedzi na interpelacje.

8. Komunikaty.

9. Zamknięcie obrad.


reklama


IW / UMS

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media