fbpx

Polecamy

Marcowe obrady Rady Miejskiej (wideo)

Starachowiccy radni Rady Miejskiej obradowali w piątek, 27 marca w sali Olimpia Urzędu Miejskiego. Sesja trwała blisko godzinę i uczestniczyło w niej 18 na 21 radnych. W programie obrad znalazły się uchwały dotyczące zmian w budżecie Gminy Starachowice na rok 2020. Radni przekazali 200.000 zł na pomoc starachowickiemu szpitalowi, fundusze te przeznaczone zostaną na sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego pomocnego w walce z epidemią koronawirusa, tj.: materace przeciwodleżynowe, analizatory parametrów krytycznych, łóżka anestezjologiczne.

Na wniosek większości radnych z projektów uchwał usunięto zapis dotyczący doposażenia kuchni miejskiej w Szkole Podstawowej nr 13, która miałaby przygotowywać posiłki dla pozostałych placówek. Kolejnym zapisem, który także nie zyskał akceptacji większości radnych było przeznaczenie środków na opracowanie dokumentacji łącznika, który miałby powstać w budynku po byłym Gimnazjum nr 3 przy ul. Leśnej.

Radni przyjęli natomiast uchwały dotyczące;

- zmian w budżecie Gminy Starachowice na rok 2020,

- określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Gminy Starachowice,

- udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego poprzez nasadzenie i utrzymanie rabat kwiatowych oraz koszenie zieleni ulicznej w obrębie dróg wojewódzkich przebiegających przez Miasto Starachowice,

- zmiany Uchwały Nr XIV/9/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 listopada 2019 r., w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Starachowice na 2020 r.,

- zmiany Uchwały Nr XIV/10/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 listopada 2019 r., w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Starachowice na lata 2020 – 2023,

- zamiany nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice, położonych u zbiegu ulic: Szkolnej i Iglastej, na przyległe nieruchomości gruntowe, będące własnością Powiatu Starachowickiego,

- przekazania na rzecz Powiatu Starachowickiego w formie darowizny nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Iłżeckiej, wchodzącej w pas drogi powiatowej,- w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Starachowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

- w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Staropolskiej Grupy Zakupowej,

- w sprawie przekazania skargi na działanie Prezydenta Miasta Starachowice do Komisji Skarg Wniosków i Petycji w Starachowicach.


reklama


IT / UMS

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media