fbpx

Polecamy

Plan sesji Rady Powiatu w Starachowicach (28 V 2020)

28 maja br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbędzie się XXI sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się  tradycyjnie o godz. 9.00. Zostanie ono przeprowadzone z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.  Z uwagi na szczególną sytuację związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, liczba jego uczestników, tak jak poprzednio, została ograniczona do niezbędnego minimum.

PORZĄDEK OBRAD XXI SESJI RADY POWIATU

W DNIU 28 MAJA 2020

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) powierzenia Gminie Brody zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Brody w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej.

b) powierzenia Gminie Pawłów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Pawłów w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej.

c) powierzenia Gminie Mirzec zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mirzec w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej.

d) powierzenia Gminie Starachowice czasowego zarządzania drogą powiatową nr 0617 T Starachowice - Lubienia od km. 2 + 465 (odcinek ul. Kolejowej w Starachowicach).

e) pozostawienia skargi bez rozpatrzenia.

f) pozostawienia skargi bez rozpatrzenia.

g) zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2020 rok.

h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2020 – 2029.

4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

5. Informacja z realizacji zadań z zakresu promocji, kultury, ochrony dziedzictwa narodowego i turystyki za 2019 rok i planowanych działaniach na 2020 rok.

6. Informacja na temat działalności Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach.

7.  Wnioski i oświadczenia radnych.

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

9. Ustalenie terminu kolejnej sesji.

10. Zakończenie obrad.


reklama


PS

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media