fbpx

Polecamy

Plan sesji Rady Miejskiej w Starachowicach (31 VIII 2020)

W poniedziałek, 31 sierpnia br. o godzinie 9:00 w sali Olimpia Urzędu Miejskiego w Starachowicach odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

Porządek sesji Rady Miejskiej w Starachowicach:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu Nr V/2020 z sesji Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2020 r.

5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach za 2019 rok:

1) zapytania do wystąpienia.

6. Działalność miejskich instytucji kultury:

1) Park Kultury - zapytania do wystąpienia,

2) Miejska Biblioteka Publiczna – zapytania do wystąpienia.

7. Plany pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na II półrocze 2020 r.:

1) Komisja Finansów i Budżetu,

2) Komisja Gospodarcza,

3) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu.


reklama


8. Sprawozdania z prac Komisji stałych za I półrocze 2020 r.:

1) Komisja Finansów i Budżetu,

2) Komisja Gospodarczej,

3) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu,

4) Komisja Rewizyjnej,

5) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miejskiej za I półrocze 2020 r.

10. Informacja Prezydenta Miasta z prac między sesjami:

1) zapytania do wystąpienia.

11. Projekty uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2020 rok,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2020 rok,

3) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2020 rok,

4) w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/2/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2020-2035,

5) w sprawie zmiany uchwały nr IV/5/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

6) w sprawie opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Starachowicach i ulg w komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Starachowice,

7) w sprawie zmiany Uchwały nr IV/10/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Starachowice,

8) w sprawie średniej ceny jednostki paliwa,

9) w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Starachowicach,

10) w sprawie zmiany Statutu Centrum Usług Wspólnych w Starachowicach.

12. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

13. Odpowiedzi na interpelacje.

14. Komunikaty.

15. Zamknięcie obrad.

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media