fbpx

Polecamy

Plan sesji Rady Powiatu w Starachowicach (30 XI 2020)

Plan sesji Rady Powiatu w Starachowicach Plan sesji Rady Powiatu w Starachowicach

30 listopada br. odbędzie się XXVI sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną posiedzenie zostało zwołane w trybie zdalnym. Obrady rozpoczną się o godz. 9.00, będą transmitowane na żywo na stronie: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/857/rada-powiatu-starachowickiego.htm. Porządek obrad prezentujemy poniżej.

Porządek obrad XXVI sesji Rady Powiatu w Starachowicach
1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2020 rok.

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2020-2029.

c) udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Starachowice z przeznaczeniem na działanie związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 w związku z realizacją projektu pn." Walka z epidemią COVID 19 na terenie Powiatu Starachowickiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

d) udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Brody z przeznaczeniem na działanie związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 w związku z realizacją projektu pn." Walka z epidemią COVID 19 na terenie Powiatu Starachowickiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

e) udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Mirzec z przeznaczeniem na działanie związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 w związku z realizacją projektu pn." Walka z epidemią COVID 19 na terenie Powiatu Starachowickiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

f) udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Pawłów z przeznaczeniem na działanie związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 w związku z realizacją projektu pn." Walka z epidemią COVID 19 na terenie Powiatu Starachowickiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

g) udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Wąchock z przeznaczeniem na działanie związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 w związku z realizacją projektu pn." Walka z epidemią COVID 19 na terenie Powiatu Starachowickiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

h) uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starachowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021,

i) udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Starachowice.

j) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów.


reklama


4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

5. Informacja o sytuacji finansowej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

6. Informacja o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa wpływających na ochronę środowiska.

7. Wnioski i oświadczenia radnych.

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

9. Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady Powiatu.

10. Zakończenie obrad.

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media