fbpx

Polecamy

Plan sesji Rady Miejskiej w Starachowicach (27 XI 2020)

W piątek, 27 listopada br. o godzinie 9:00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Starachowicach. W związku z epidemią obrady odbędą się w trybie zdalnym z możliwością przebywania w sali Olimpia Urzędu Miejskiego. Transmisja obrad prowadzona będzie na kanale Telewizji Ratusz: www.youtube.com/user/umstarachowice.

W programie sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.

4. Projekty uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na rok 2020

2) w sprawie zmian budżetu Gminy Starachowice na 2020 rok

3) w sprawie określenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

4) w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/2/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starachowice na lata 2020 - 2035

5) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w sprawie uchylenia uchwały nr XII/3/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 listopada 2011 roku

6) w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności i wysokości rocznej stawki opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od opłaty od posiadania psów

7) w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie od Gminy Brody części ich zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego i na zawarcie porozumienia

8) w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Starachowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

9) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/10/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 listopada 2019 r.,w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Starachowice

10) w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Starachowice na 2021 rok

11) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu ''Senior+'' w Starachowicach

12 ) w sprawie utworzenia oraz nadania statutu Centrum Usług Społecznych w Starachowicach poprzez przekształcenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach.

5. Ocena funkcjonowania oświaty:

1) zapytania do wystąpienia

6. Informacja Prezydenta z prac między sesjami:

1) zapytania do wystąpienia

7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

8. Odpowiedzi na interpelacje.

9. Komunikaty.

10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Walendzik

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Straż pożarna

Sport

Menu

Polecamy

Social media